MS (Multipl Skleroz) Hastalığı
MS (Multipl Skleroz) Hastalığı

MS (Multipl Skleroz) Hastalığı

       Türkiye’de 40 bin MS hastası var
       Türkiye’de son yıllarda daha çok ortaya çıkmaya başlayan Multipl Skleroz (MS), 20-40 yaş arasındaki insanlarda görülmesi nedeniyle “genç hastalığı” olarak nitelendiriliyor. Dünyada 3 milyon, Türkiye’de de 40 bin kişinin MS hastası olduğu tahmin ediliyor. Nörolojik ve kronik bir hastalık olan MS’in topluma doğru anlatılması, hasta ve hasta yakınlarına da yardımcı olunması amacıyla 1998 yılında Türkiye Multipl Skleroz Derneği kuruldu. Sağlık Bakanlığı’nın kararı ve derneğin katkıları ile her yıl Mayıs ayının 3. haftasının “MS Tanıtım Haftası” olarak faaliyet göstermesi kararlaştırıldı.
       Uzm.Dr. İ. Özcan Ertürk, MS teşhisi konulmuş hastalara ve hasta yakınlarına yardımcı olduklarını, bu kişilerin tıbbî, fiziksel ve psikolojik sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dr. Ertürk’e MS hakkında yönelttiğimiz sorular ile yanıtları şöyle:
       Multipl Skleroz (MS) Hastalığı nedir?
       Multipl Skleroz ya da kısaca “MS”, beyin ve omuriliğin oluşturduğu merkezi sinir sisteminin, sıklıkla 20-40 yaş grubunda görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Bu hastalıkta beyin ve omurilikteki sinir liflerini saran miyelin tabakası etkilenmektedir. Miyelin tabakası, merkezi sinir sisteminin vücudun çeşitli organlarına gönderdiği elektriksel mesajların sinir lifleri üzerinden iletilmesinde rol alır. Bu tabakanın hasarlanması sinir iletiminde aksamalara neden olmaktadır.
       Hastalığın belirtileri nelerdir?
       Multipl Skleroz’un görülen en sık belirtileri güçsüzlük, yorgunluk, hissî belirtiler (karıncalanma, uyuşukluk, ağrı), görme bozuklukları (görme kaybı, bulanık veya çift görme), kaslarda fonksiyon bozuklukları (katılık, titreme, idrar kaçırma, kabızlık, cinsel sorunlar) ve denge sorunları (baş dönmesi, yalpalama gibi). Bu belirtilerin bir veya birkaçının varlığını kendinde hissedenler mutlaka bir nöroloğa başvurmalıdırlar.
       Hastalığın seyri nasıl olur?
       MS hastalarının klinik seyirleri her hastada farklı olup hiçbir hasta bir başkasına benzemez. Bazı hastalarda zaman zaman hastalığın şiddetlenme dönemleri (ataklar) ve bu dönemler arasında kısmen veya tamamen iyileşmeler görülür ki biz buna MS’in “ataklar-düzelmelerle” seyreden şekli diyoruz. Bazı hastalarda bir iki ataktan sonra yaşamının geri kalan kısmında herhangi bir belirti görülmeyebilirken bir başka grup hastada ise giderek ilerleyen ve düzelme olmayan bir seyir izlenmektedir.
       Hastalık kimlerde görülür, yaş veya cinsiyetle ilgisi var mıdır?
       Gençler arasında en sık görülen nörolojik hastalıklardan biri olup hastalarının büyük bir bölümü ilk ataklarını 20-40 yaşları arasında geçirmekle birlikte nadiren çocukluk veya ileri yaş gruplarında da ortaya çıkabilmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülmektedir.
       MS bulaşıcı, mikrobik ya da öldürücü bir hastalık mıdır?
       MS bulaşıcı, mikrobik ya da öldürücü bir hastalık değildir. Ayrıca MS, kalıtsal olmadığı gibi bir akıl hastalığı da değildir.
       MS nasıl tedavi edilir, kesin tedavisi var mıdır?
       MS’in bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Ancak MS hastalığında farklı amaçlarla tedaviler uygulanmaktadır. Bunlar atakların tedavisi, MS’in gidişini değiştirmeye yönelik tedaviler, MS’ten kaynaklanan belirtilere yönelik tedaviler şeklindedir.
       Hastalığın her evresinde etkili ve yararlı olan tedavi yöntemi ise fizyoterapidir. Bu yöntemle hastaların atak dönemlerinin izleri silinmeye çalışılmakta, spazmlarının giderilmesi, denge becerisinin artırılması ve eğer gelişmişse kuvvetsizliğin ortadan kaldırılmasına yardımcı olunmaktadır.

(Nöroloji Uzmanı Dr. İ. Özcan Ertürk)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir