Millî Mücadelede İlk Kurşunu Kim Attı?
Millî Mücadelede İlk Kurşunu Kim Attı?

Millî Mücadelede İlk Kurşunu Kim Attı?

     19 Aralık 1918 Türk tarihinin çok önemli bir günüdür. Korumasız, savunmasız, çaresiz, asırlardır hür yaşadığı bu topraklarda esaret zincirine bir avuç Türk’ün “HAYIR” dediği gündür. İşgal kuvvetlerine karşı Millî Mücadelenin başladığı, Kuvay-i Milliye ruhunun doğduğu gündür. Zulüm ve işkencelerle başlayan ölümler sonunda kara bulutların çöktüğü sessiz şehir DÖRTYOL üzerinde bir güneş doğacak ve bu güneş; Türk Milleti’nin yeniden dirilişi, huzur ve aydınlıklara giden yolu olacaktır.
     Millî Mücadele’de “İLK KURŞUN” 19 Aralık 1918’de Dörtyol’da atılmıştır. Şüphesiz düşmana sıkılan ilk kurşunların büyük değeri vardır ve bu kurşunlar düşman işgaline uğrayan yurt topraklarının dört bir tarafından atılmıştır. Muhtelif yerlerde dikilen “İLK KURŞUN ANIT”larının elbette manevi değeri yüksektir. Ancak İlk Kurşun’un Dörtyol’da atıldığını belirten Genelkurmay belgesi, üzerinde tartışma götürmez bir hakikattir.

     Hürriyete açılan bu kapı, Anadolu’nun dört bir yanına dalga dalga yayılarak Türk Milleti’nin uyanışına sebep olmuştur. Millî Mücadele; esir edilemeyen bir milletin, karanlıklara gömülmeden aydınlıklara çıkmasını bilen, hürriyet güneşi gibi parlayan ve ölüme gözünü kırpmadan giden imanlı yiğit insanların feryadı, haykırışı ve isyanıdır. Kurtuluş Savaşı bizim övüncümüz, onurumuz, acımız, sevincimizdir. Millî Mücadele ve Kuvay-i Milliye Ruhu, Türk Milleti’nin topyekûn düşmana başkaldırış hareketi, bağımsızlık ve hürriyet için “Ya İstiklâl ya Ölüm” parolasının özüdür. Millî Mücadele hareketi, dünyada da mazlum milletlerin uyanış hareketi olmuştur.
     Millî Mücadelede ilk kurşunu sıkan Mehmet Çavuş/Mehmet Kara (1894-1962)’dır. Dörtyol, 11 Aralık 1918’de Fransız ve onların güdümündeki Ermeni çeteleri tarafından işgal edilmiştir. Kara Mehmet (Mehmet Çavuş), Türklere zulüm eden işgalcilere karşı koyarak Karakese Köyü’nde arkadaşları ile birlikte bir barikat kurar. Fransızlar onu yakalamak için köye geldiklerinde, Mehmet Çavuş ilk kurşunu sıkar ve ateş emrini verir. Bu olay Kurtuluş Savaşı’nı başlatan ilk kıvılcımdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.