İstihbarat Notları (Ortadoğu Siyasi Tarihi-4)

İ

Genel Değerlendirme
* Sonuç itibari ile Ortadoğu ülkelerinde siyasal kavramların muğlak oluşu devletlerin istikrarlı, demokratik, adil bir yapı oluşturamamalarına; etnik,dini ve mezhepsel farklılıkların “ötekileştirilmesi”ne ve çatışma unsuru haline getirilmesine ve sonuçta da iç içe geçmiş isyanlara neden oldu.
* Bu kavramsal kargaşa ve devletin gerçek anlamda kurumsallaşamaması devlet dışı aktörleri ve terör olgusunu beraberinde getirdi.
* Başka bir deyişle Ortadoğu, Batı’nın 200 yıl önce geçirdiği modernleşme safhasını yaşamadan post-modernizmin sancılarını yaşamaktadır.
* Ortadoğu’nun bu kaotik yapısı küresel güçlerin Ortadoğu’yu küresel mücadele alanı olarak kullanmalarını  ise giderek daha da kolaylaştırıyor.
* Dış müdahaleler arttıkça kaos derinleşiyor; kaos(lar) derinleştikçe gizli/açık dış müdahaleler artıyor.
* Bugün gelinen noktada Ortadoğu zannedildiği gibi bölgesel değil küresel bir kaos döngüsü içindedir.
Okunması Yararlı Değerli Kitaplar
* ORTADOĞU-Hıristiyanlığın Başlangıcından Günümüze Ortadoğu’nun İki Bin Yıllık Tarihi (Bernard Lewis)
* Modern Ortadoğu Tarihi (William L. Cleveland)
* Ortadoğu Tarihi-Kral Yaratanlar (Karl E. Meyer–Shareen B. Brysac)
* Ortadoğu Tarihi (Nicolas Pelham’ın Katkılarıyla Peter Mansfield)
* Modern Ortadoğu Tarihi 1453-2015 (James L. Gelvin)
* Arap Halkları Tarihi (Albert Hourant)
* Geçmişten Günümüze Ortadoğu-Siyaset, Savaş ve Diplomasi (Tayyar Arı)
* Ortadoğu: Bir Şiddet Tarihi-Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonundan El-Kaide’ye (Hamit Bozarslan)
* Kırkızı Çizgi-Paylaşılamayan Toprakların Yakın Tarihi (James Barr)
* Milliyetler ve Sınırlar-Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu (Ztefanos Yerasimos)
* Modern Ortadoğu’nun Kuruluşu-Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, Yeni Türkiye, Arap Milliyetçiliği, Siyonizm ve Günümüzü Hazırlayan Tarihsel Süreç (T.G. Fraser, Andrew Mango, Robert McNamara)
* Osmanlı’dan Günümüze Ortadoğu’da Millet, Milliyet, Milliyetçilik (Prof.Dr. Kemal H. Karpat)
* İslâm Toplumları Tarihi-Cilt 1-Muhammed’den 19. Yüzyıla (Ira M. Lapidus)
* Büyük Medeniyet Savaşı-Ortadoğu’nun Fethi (Robert Fisk)
* Hangi Ortadoğu? Oryantalizm, Tarih, Siyaset (Zachary Lockman)
* Tarih Hotları-Bir Ortadoğu Tarihçisinin Notları (Bernard Lewis, Buntzie Ellis Churchill)
* Doğu Sorunu 1774-1923 Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme (Matthew Smith Anderson)
* Barışa Son Veren Barış-Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı? (David Fromkin)
* Osmanlı Ortadoğu’sunu Yeniden Düşünmek (Cem Emrence)
* Osmanlı Hâkimiyetinde Arap Toprakları (Jane Hathaway)

SAVAŞI ANLATSAK DA AĞZIMIZDAN ÇIKAN HER KELİME BARIŞ’A BİR DUA OLSUN!..

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz