Gizli Servisler (Rus Gizli Servisleri-1)

G

Rus İstihbaratı
* İstihbarat; bilgi toplama ve haber alma, yeni öğrenilen bilgi anlamında kullanılan genel bir terim olarak doğmuştur.
* İstihbarat kavramının kapsamı zaman içerisinde dönüşüme uğramış, istihbarat servisleri de bu dönüşüme paralel bir şekilde misyonlarını yeniden tanımlamışlardır.
* Soğuk Savaş döneminde karşı kutba ait bilgilerin yine bu devlete karşı kullanılmak üzere toplanması, toplanan bilgilerin tasnif ve analiz edilmesi ve devletin gerekli birimlerinin kullanımına sunulması şeklinde idi.
* Bunun dışında özellikle Rusların istihbarat geçmişine bakıldığında, rejim muhaliflerinin kontrol altında tutulmasının da istihbarat servislerinin en önemli görevi arasında yer aldığı anlaşılmaktadır.
* Sovyet sonrası dönemde ise, özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından dünyanın önde gelen istihbarat servislerinin başlıca hedefleri uluslararası terör ve suç örgütlerine karşı olmuştur.
* ABD’nin El-Kaide’ye karşı ya da Rusların Çeçenlere karşı yürütmüş oldukları operasyonlar bu kapsamda değerlendirilebilir.
* Tarihin en eski dönemlerinden itibaren istihbarata önem verilmesinin nedeni;
– Savaşların sadece silah üstünlüğüyle kazanılmayacağının bilinmesi,
– İstihbarat faaliyetleri sonucu elde edilen verilerin de, doğru ya da yanlış kullanılmasının savaşın kazanılması ya da kaybedilmesinde önemli rol oynadığının anlaşılmasıdır.
* Örneğin; Stalin’in GRU Başkanı General Golikov tarafından verilen ve istihbarat kaynaklarınca getirilen bilgileri dikkate almayıp, Almanya ile yapılan Saldırmazlık Paktı’na Sovyetler Birliği güvenince, kendini hiç beklemediği bir saldırının içinde buldu. (Barbarossa Harekatı)
* Mareşal Andrey Griçko, Hitler’in operasyon kararı verdikten 11 gün sonra bu plandan haberi olduklarını belirtmiştir.
* Rusya’da geçmişten günümüze kadar istihbarat alanında faaliyet gösteren pek çok kuruluşun bulunması, yetki ve görev paylaşımı konusunda karmaşaya yol açmıştır.
* Bununla birlikte, öne çıkan istihbarat servisleri Sovyetler Birliği döneminde KGB (Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti) ve Rusya Federasyonu döneminde FSB (Federalnaya Sluzhba Bezopastosti) olacaktır.
KGB ve FSB amblemleri

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz