Gizli Servisler (Rus Gizli Servisleri-1)
Gizli Servisler (Rus Gizli Servisleri-1)

Gizli Servisler (Rus Gizli Servisleri-1)

Rus İstihbaratı
* İstihbarat; bilgi toplama ve haber alma, yeni öğrenilen bilgi anlamında kullanılan genel bir terim olarak doğmuştur.
* İstihbarat kavramının kapsamı zaman içerisinde dönüşüme uğramış, istihbarat servisleri de bu dönüşüme paralel bir şekilde misyonlarını yeniden tanımlamışlardır.
* Soğuk Savaş döneminde karşı kutba ait bilgilerin yine bu devlete karşı kullanılmak üzere toplanması, toplanan bilgilerin tasnif ve analiz edilmesi ve devletin gerekli birimlerinin kullanımına sunulması şeklinde idi.
* Bunun dışında özellikle Rusların istihbarat geçmişine bakıldığında, rejim muhaliflerinin kontrol altında tutulmasının da istihbarat servislerinin en önemli görevi arasında yer aldığı anlaşılmaktadır.
* Sovyet sonrası dönemde ise, özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından dünyanın önde gelen istihbarat servislerinin başlıca hedefleri uluslararası terör ve suç örgütlerine karşı olmuştur.
* ABD’nin El-Kaide’ye karşı ya da Rusların Çeçenlere karşı yürütmüş oldukları operasyonlar bu kapsamda değerlendirilebilir.
* Tarihin en eski dönemlerinden itibaren istihbarata önem verilmesinin nedeni;
– Savaşların sadece silah üstünlüğüyle kazanılmayacağının bilinmesi,
– İstihbarat faaliyetleri sonucu elde edilen verilerin de, doğru ya da yanlış kullanılmasının savaşın kazanılması ya da kaybedilmesinde önemli rol oynadığının anlaşılmasıdır.
* Örneğin; Stalin’in GRU Başkanı General Golikov tarafından verilen ve istihbarat kaynaklarınca getirilen bilgileri dikkate almayıp, Almanya ile yapılan Saldırmazlık Paktı’na Sovyetler Birliği güvenince, kendini hiç beklemediği bir saldırının içinde buldu. (Barbarossa Harekatı)
* Mareşal Andrey Griçko, Hitler’in operasyon kararı verdikten 11 gün sonra bu plandan haberi olduklarını belirtmiştir.
* Rusya’da geçmişten günümüze kadar istihbarat alanında faaliyet gösteren pek çok kuruluşun bulunması, yetki ve görev paylaşımı konusunda karmaşaya yol açmıştır.
* Bununla birlikte, öne çıkan istihbarat servisleri Sovyetler Birliği döneminde KGB (Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti) ve Rusya Federasyonu döneminde FSB (Federalnaya Sluzhba Bezopastosti) olacaktır.
KGB ve FSB amblemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir