İstihbarat Notları (Türk Dış Politikası-1)
İstihbarat Notları (Türk Dış Politikası-1)

İstihbarat Notları (Türk Dış Politikası-1)

Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
* Gerçekçilik: Millî sınırlar içinde kalmaktır.
* Barışçılık: Başka topraklar üstünde hak talep edilmemiştir. Ancak “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözleriyle formüle edilen Türk dış politikasında, asla teslimiyetçi ve pasif bir tutum izlenmemiştir.
* Statükoculuk: Lozan’a kadar revizyonist, Lozan sonrası mevcut sınırları koruma prensibiyle hareket edilmiştir.
* Batıcılık: Türkiye Cumhuriyeti kurtuluş döneminde Batılı büyük devletlerle savaşmış olmasına rağmen, kuruluş döneminde Batı’nın değerlerine yaklaşmayı hedef edinmiştir.
   Bunun temel nedeni, çağdaş uygarlığın Batı ülkeleri tarafından temsil ediliyor olmasıdır. Yeni Türk devleti, bu çerçevede Batılı devletlerle ilişkilerini geliştirmeye önem vermiştir.
* Jeopolitik konum: Türk dış politikasının temel ilkelerinin belirlenmesinde önemli etkenlerden biri de Türkiye’nin jeopolitik konumudur. Türkiye’nin jeopolitik açıdan önemini artıran unsurlar ise;
– Üç kıtanın birleşme noktasındaki Türkiye, aynı anda Avrupa, Asya, Balkanlar, Akdeniz, Kafkaslar ve Karadeniz ülkesidir.
– Dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Kafkas ve Orta-Doğu ülkelerine yakındır.
– Karadeniz ve Akdeniz ticaret yollarını kontrol eden İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.
– Bölgesinin en güçlü ordusuna sahiptir.
– Bölgedeki az sayıdaki demokratik ülkelerden biridir.
– Orta-Doğu bölgesinin önemli su kaynakları Türkiye’dedir.

(Gelecek Yazı: 1923-1939 Dönemi Türk Dış Politikası)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir