İstihbarat Notları (Türk Dış Politikası-4)
İstihbarat Notları (Türk Dış Politikası-4)

İstihbarat Notları (Türk Dış Politikası-4)

1945-1960 Dönemi
* Sovyet tehdidi: Dostluk antlaşmasını yenilemek için Türkiye’den Kars ile Ardahan’ı ve Boğazlarda imtiyaz istediler.
* Batı bloğunda yer alma
* Truman Doktrini: ABD’nin jestlerinden biriydi.
* Marshall Planı: Aynı şekilde, ABD, Türkiye’yi plana dahil etmekle bir nevi dostluk elini uzatıyordu.
* NATO’ya üyelik: Türk Dış Politikası’nın Batı ittifakına bağımlı hale gelmesine giden yolu da açmıştı.
* Bağdat Paktı
* Balkan Paktı: Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında (9 Ağustos 1954)
   Balkan Paktı uzun ömürlü olmadı. Stalin’in ölümünden sonra Yugoslavya’nın Sovyetler Birliği’ne yaklaşması ve Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan Kıbrıs uyuşmazlığı, paktın Haziran 1960’ta resmen sona ermesine neden oldu.
* Kore Savaşı’nın Türkiye açısından bilançosu: Savaşın başından itibaren stratejik noktalarda görev alan Türk tugayı, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmiş ve katıldığı muharebelerde 37 subay, 26 astsubay, 658 er olmak üzere toplam 721 şehit, 2147 yaralı, 346 hasta, 234 esir ve 175 kayıp vermiştir.
1945-1960 Döneminde Ortadoğu Devletleriyle İlişkiler:
* ABD’nin (Batı’nın) çıkarları doğrultusunda yönlendirdiği,
* Soğuk Savaş mantığı ve Batı’nın bakış açısına göre şekillendirdiği,
* Başarısız olarak nitelendirilebilecek bir bölge politikasının izlediği bir dönem olmuştur.
* Bölgedeki gelişmeler hep bu gözle yaklaşılmıştır. (Suriye krizi, Eisenhower Doktrini, Ürdün ve Lübnan krizleri)

(Gelecek Yazı: 1960-1980 Dönemi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir