Gizli Servisler (Rus Gizli Servisleri-5)
Gizli Servisler (Rus Gizli Servisleri-5)

Gizli Servisler (Rus Gizli Servisleri-5)

KGB (Komitet Gosudarstvennoi Bezopastnosti / Devlet Güvenlik Komitesi)
* 1954 yılında kurulan KGB, ÇEKA’nın devamı niteliğinde bir örgüttür. Bu durum ambleminin, ÇEKA’nın devrimin korunmasını simgeleyen kalkan ve düşmanları cezalandıran kılıçtan oluşan ambleminin uyarlanmasından da anlaşılır.
* Tıpkı ÇEKA’nın olduğu gibi muhalefetin susturulması ve sosyal kontrolün sağlanması KGB’nin de başlıca görevleri arasındaydı.
* Devrim karşıtlarının tasfiyesi görevini de yapan örgüt, güvenlik, istihbarat ve karşı istihbarat faaliyetlerinde bulunuyordu.
* Kurumun merkezi Moskova’da yer alan Lubyanka birasıydı.

KGB’nin Teşkilât Yapısı
* KGB’nin teşkilat yapısına bakacak olursak dört ana bölüm (Birinci, İkinci, Beşinci Genel Müdürlükler ve Sınır Muhafızları) ve onların altında yer alan bölümler bulunmaktadır.
* KGB’nin en büyük özelliklerinden birisi de en küçük bir konu için bile hemen bir müdürlük açmasıdır. Bunun ilk sebebi teşkilatlanma yapısını karmaşıklaştırarak anlaşılabilme oranını düşürmek diğeri de bilgi toplayabilecek herkese bir makam vererek daha geniş bir istihbarat ağına sahip olmaktır.

 1. Gn.Md. – Dış istihbarat
 2. Gn.Md. – Karşı istihbarat, iç politik kontrol
 3. Gn.Md. – Askeri karşı istihbarat ve silahlı kuvvetler politik izleme
 4. Gn.Md. – Ulaşım güvenliği
 5. Gn.Md. – Politik, dini, sanatsal sansür ve iç güvenlik
 6. Gn.Md. – Ekonomik karşı istihbarat ve endüstri güvenliği
 7. Gn.Md. – Sovyet vatandaşları ve yabancıları gözetleme
 8. Gn.Md. – Ulusal, yabancı deniz aşırı iletişimleri izleme-yönetme, kriptolojik
                   ekipmen, araştırma ve geliştirme
 9. Gn.Md. – Koruma servisi
 10. Gn.Md. – Hükümet tesisleri güvenliği
 11. Gn.Md. – Sinyal istihbaratı ve iletişim önleme, ulusal ve hükümet iletişim
                   sistemleri koruma ve izleme
  Sınır Muhafaza – Sınır güvenliği
  Operasyon ve Teknoloji Gn.Md. – Kayıt cihazları ve araştırma laboratuvarları

KGB’nin İdari Yapısı
Personel Dairesi
Sekreterlik
Teknik Destek Grubu
Finans Dairesi
Arşiv Dairesi
Düzensizler (Paramiliter)
Yönetim Dairesi
Komünist Parti Komitesi
Özel Birlikler (Alpha ve Vympel)
Kremlin Muhafız Gücü
Birinci Genel Müdürlük
     Dış ülkelerdeki bütün Sovyet gizli faaliyetlerini yürüten bölümdür.
     Kanundışı Direktörlüğü: Yabancı ülkelerde kanunsuz olarak ve sahte kimlikle yaşayan KGB ajanlarını seçer, eğitir, yerleştirir. Adaylar ideolojik güven derecelerine ve soğukkanlılıklarına göre olduğu kadar, dil bilgileri ve kültür derecelerine de bakılarak seçilir.Bir zamanlar kanundışı olarak görev yapmış olanlardan bazıları  kendilerinden sonra yeni nesilleri yetiştirme görevini de üstlenmişlerdir.
     Bilimsel ve Teknik direktörlüğü: Batı’nın nükleer, füze, uzay araştırmaları, stratejik bilimler ve endüstri uygulamalarına dair sırlarını çalmak için kurulmuştur.
     Planlama ve analiz: Eski operasyonları gözden geçirip, bunların teknik ve prensiplerini KGB’nin gelecekte kullanması için tespit eder.
     Enformasyon servisi: Karşı ülkeye ait bilgiler toplanır ve ham haliyle KGB başkanına sunulur, o da Politbüroya ve oligarşinin diğer üyelerine sunar. Raporlar bu üyeler tarafından değerlendirilir. En büyük zaaf enformasyonu değerlendirecek, eleyecek, objektif sonuçlar çıkaracak profesyonel bir örgütün mevcut olmamasıdır.
     Kontr-Entelijans Servisi: Merkez tarafından yayınlanan bir emir bu bölümün görevini açık bir şekilde anlatmaktadır. Direktif şöyle diyor: “ Alınan karara göre bütün imkânlarınızı kullanarak Birleşik Amerika, Birleşik Krallık, Alman Federal Cumhuriyeti ve Fransa’nın entelijans ve kontr-entelijans servislerinde adam avlamak veya bu servislere ajanlarınızı sokmak için hemen tedbirler alınız. Siz ve temsilcilik şunu açıkça anlamalıdır ki , belirtilen bu örgütler içinde ajanlarınız bulunmadığı takdirde zor koşullar altında operasyonlarımızı başarı ile yürütemeyiz ve dışarıdaki Sovyet haber alma servisi ile Sovyet uyruklu olanların (kanundışıların) bulunduğunuz ülkede emniyetlerini garanti edecek durumda olamayız
     Propaganda ve Yalan Haber bölümü: Yabancı devletlerin kararlarını etkileyecek gizli eylemler düzenler, ayrıca yabancı toplumların moralini bozacak fitneler yayar ve yabancı devletlerin (rakip) veya Sovyet karşıtı kişilerin itibarını zedeleyecek tertipler ve haberler oluşturur. Glasnost ve Perestroyka’nın fikir mimarı Aleksandr Yakovlev bir dönem bu bölüme başkanlık yapmıştır.
     Fiili Eylemler Bölümü: En titizlikle saklamak istediği bölümdür. Çünkü bu olağanüstü gizli örgüt KGB’nin politik katillerini, adam kaçırmalarını ve sabotajlarını düzenler.
     Birinci Genel Müdürlük 10 coğrafi bölgeye ayrılmıştır:

 1. Birleşik Amerika ve Kanada
 2. Latin Amerika
 3. Birleşik Krallık Avustralya, Yeni Zelanda ve İskandinavya
 4. Federal Alman Cumhuriyeti ve Avusturya,
 5. Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve İrlanda
 6. Çin, Kuzey Kore ve Vietnam
 7. Japonya, Hindistan, Endonezya, Filipinler, diğer Asya ülkeleri
 8. Arap ülkeleri, Yugoslavya, Türkiye, Yunanistan, İran, Afganistan, Arnavutluk
 9. Afrika’da İngilizce konuşan uluslar
 10. Afrika’da Fransızca konuşan uluslar.
  Görüleceği üzere KGB, adeta bir ahtapot gibi tüm dünyaya yayılmıştır.
  İkinci Genel Müdürlük (3 bölümden oluşur)
       Endüstriyel emniyet: Kritik üretim ve araştırma merkezlerini kendi ihbarcı şebekesi kanalı ile gözetler.
       Personel: Sovyet Rusya içindeki Sovyet halkı ile yabancıları kontrolden sorumludur. Amerikan elçiliğinden personel avlamaya çalışır, herhangi bir Sovyet yurttaşı Amerikalılarla teması görüldüğünde izlenmeye alınır.
       Teknik destek grubu:  Profesyonel hırsızlardır. Binalara girmek, kasaları ve kilitleri açmak, fotoğraf çekmek, belgeleri açıp tekrar belli olmayacak şekilde kapamak konularında yetiştirilmişleridir.
  Beşinci Genel Müdürlük
       Sovyet Yahudilerini sindirmek, etnik azınlıklar arasındaki milliyetçiliği baskılar, yayınları kontrol eder, dışarıya akrabalarını görmeye gidenleri ve akrabalarını görmeye gelenleri gözetler.
  Sınır Muhafızları
       13 bölümü bulunan bu  genel müdürlüğün emrinde 300.000 kişilik seçme bir kara ve deniz kuvveti vardır. En modern silahlarla donatılmışlardır. 1918’de Lenin tarafından kurulmuş olan Genel Müdürlük Sovyet halkını Rusya sınırları içinde adeta hapsetmiştir. Sovyet sınırlarını bekçi köpekleri, gözetleme kuleleri, elektronik tellerle muhafaza ederler.

(Gelecek yazı: Rus Gizli Servisleri-6 )

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir