Kalbinizi Koruyun
Kalbinizi Koruyun

Kalbinizi Koruyun

     Son yıllarda kalp damar hastalıklarında giderek artan sıklıkla kullanılmaya başlanan Koroner Anjiyografi, önemli bir tanı yöntemidir. Koroner Anjiyografi yöntemiyle, kalp kasını besleyen damarlarda (koroner damarlar) kan akımını engelleyen bir darlık ya da tıkanıklık olup olmadığının araştırıldığını ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Hatice Şaşmaz, bu yöntemin tanı koymada oldukça belirleyici olduğunu kaydetti. Doç.Dr. Şaşmaz’a yönelttiğimiz soruların yanıtları şöyle:
     Koroner Anjiyografi nedir?
     Koroner Anjiyografi, koroner arter hastalığının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Damar sertliği nedeniyle koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar daraldığı veya tıkandığı tespit edilebilir. Damar darlık veya tıkanıklıkları tespit edilerek, tedavinin gerektiği gibi yönlendirilmesi sağlanır. İşlem esnasında kalp boşluklarına da ulaşılacağı için kalp kateterizasyonu ile kalp kapaklarının ve duvarlarının çalışmasındaki kusurlar da görülebilir. Kalp delikleri gibi doğumsal kalp hastalıklarının teşhisi için de kullanılabilir.
     Anjiyografi işlemi esnasında ağrı hissedilir mi veya sıkıntı olabilir mi?
     Genellikle hastaların rahatlamasını sağlayan sakinleştirici bir ilaç, katater laboratuvarına girmeden önce verilir. Çoğu kişi, işlem sırasında ağrı hissetmez. Bazı hastalar ise canlarının hafif acıdığını ifade etmektedirler.
     Daha önce alerji veya astım öykünüz varsa veya daha önce örneğin böbrek filmi veya diğer damarlarınızın filmi çekilirken alerjik reaksiyon geliştiyse, işlemden önce bunu doktorunuza söylemelisiniz. İşlem sırasında kısa süreli göğüs ağrısı olabilir. Ağrı olduğu takdirde doktora haber verilmelidir.
     Anjiyografi işlemi nasıl yapılır?
     Kasık atardamarından yerleştirilen katater vasıtasıyla, daha ince ve içi boş plastik yapıda teller kullanılarak kalp damarlarının ağız kısmına kadar ilerlenir ve boyalı madde verilerek damarların yapısı görüntülenir. Genellikle sol koroner damar önce, sağ koroner damar da takiben filme alınır. Gerekli görülen hallerde, by-pass’lı hastalar gibi bacaktan veya göğüsten alınan damarlar opak maddeyle yıkanarak ayrı ayrı filme çekilebilir.
     Koroner Anjiyografi için hastanede yatmak ve herhangi bir test yaptırmak gerekiyor mu?
     Evet, Koroner Anjiyografi için hastaneye yatış işlemlerinin yapılması gerekmektedir. İşlem sonrası bir gece hastanede yatılması uygun bulunur. Ama son zamanlarda hiç yatmadan da hasta eve gönderilmektedir.
     Doktorunuz yatış öncesi gerekli testleri yaptıracaktır. En önemli hususlardan biri ise işlem için gelinen gün, daha önce yapılan tüm tetkikleri (kan testleri, akciğer röntgeni, elektrokardiyogram, var ise önceki anjiyografi veya ameliyat raporları, epikriz adı verilen hasta taburcu kağıtlarınız vs.) yanınızda getirmektir.
     İşlem anında uyanık mı olunur, işlem ne kadar sürer?
     Test sırasında doktorun sorduğu soruları cevaplandırmak için uyanık olmak gerekir. Her bir katater için gereken süre değişiktir. Hastayla ilgili kişisel faktörlere, doktorun ne aradığına ve başka diğer faktörlere bağlıdır. Genellikle özel durum arz etmeyen vakalarda yaklaşık 15 dakikalık bir sürede tamamlanabilir.
     Koroner Anjiyografi sonucunda nasıl ve ne gibi işlemler yapılır?
     Yapılan tetkikler sonucunda, kalpte damar tıkanıklığını gösteren bulgular varsa, Koroner Anjiyografi ile kalp damarlarının görüntülenmesinden sonra, aynı işlem sırasında veya ikinci bir seansta daralmış veya tıkanmış damarları balon (PTCA) veya tel kafes (stent) yöntemiyle açmak mümkün olmaktadır. Balon yönteminde hastanın kasığından girilerek darlık bölgesine kadar çok ince bir kılavuz tel, sonra da bu telin üzerinden ince bir balon sönük halde ilerletilir, tam darlığın üzerinde bu balon şişirilerek, o bölge genişletilir. Eğer tel kafes takılacaksa üzerinde tel kafes olan özel balonlar darlık bölgesinde şişirilir ve damar genişletilir. Tel kafes damarda bırakılır. Eğer damarlar bu yöntemlerle yani ameliyatsız olarak açılamayacaksa, koroner by-pass ameliyatı uygulanabilir. Ana damar ve 3 damar hastalıklarında daha çok by-pass tercih edilir.   

     (Kardiyoloji Uzm. Doç.Dr. Hatice Şaşmaz)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir