Abu Simbel Tapınakları – MISIR
Abu Simbel Tapınakları – MISIR

Abu Simbel Tapınakları – MISIR

     3350 yıl önce dağlar oyularak yapılan tapınakları Nil sularına gömülmekten kurtarmak için 40 milyon dolar harcandı…
     Eski Mısır’dan çağımıza harika eserler bırakan firavunlardan biri de II. Ramses’tir. M.Ö. 1301-1235 yılları arasında yaşadı. O devirde Hititlerin hâkimiyetinde bulunan Suriye’yi almak için savaştı. Kadeş’te yapılan savaşta büyük yararlılık ve kahramanlık gösterdi. Bu savaşı anlatan bir şiir, eski Mısır edebiyatının bir şaheseri sayılır. Savaştan sonra Hitit Kralı Hatluşili ile II. Ramses arasında imzalanan antlaşma da, eski çağa ait en önemli tarihi belgelerden biridir.
II.
Ramses devrine ait ve zamanımıza kalan eserlerin en önemlisi Abu Simbel tapınaklarıdır. Biri büyük, diğeri daha küçük olan bu iki tapınak, Nil Nehri kıyısında, Nübye Çölü’nün kenarında, Abu-Simbel Dağı’nın kayaları oyularak yapılmıştır. Bunlar birer yeraltı tapınağı, yeraltı saraylarıdır.
     Büyük tapınak kaya içine 55 metre uzanır. Eski Mısır’ın üç büyük tanrısı Ra, Ammon, Harakhkes’e ve firavunun kendisine sunulmuştur. Tapınağın girişinde, kapının iki yanında, her biri 20 metre yükseklikte dört heykel vardır. Kaideleri ile birlikte yükseklikleri 33 metreyi bulur. Bunlar, tahtında oturan firavunu, annesini ve gözde eşi Nefertari’yi temsil eder. Ayrıca çocuklarından bazılarını gösteren küçük heykeller de bulunmaktadır.
     Tapınağın içine girer girmez büyük bir yeraltı salonuyla karşılaşılır. 18 metre genişlikteki bu salonun tavanını tutan sütunlara sırtını dayamış 8 heykel vardır. Bu heykellerin hepsi II. Ramses’e aittir ve tanrı Osiris’e benzetilerek yapılmıştır. Bu büyük salondan hemen sonra daha küçük olan ikinci salona geçilir. İkinci salonun dibinde en büyük Mısır tanrısı ile karşılaşılır.
     İkinci ve daha küçük olan tapınak, birinci tapınağın yakınında, yine aynı dağın kayaları oyularak yapılmıştır. Tanrıça Hathor ve Kraliçe Nefertari’ye sunulan bu tapınağın cephesini 6 büyük heykel süsler. Bunlar firavunu ve eşi Nefertari’yi temsil etmektedir. Yine bu küçük tapınağın cephesinde firavunu at üstünde gösteren 10 metre yükseklikte bir heykel bulunmaktadır.
     Her iki tapınağın duvarlarını ve heykellerin kaidelerini süsleyen hiyeroglif yazılarda firavunun zaferleri, meziyetleri anlatılır.
     1957 yılında Mısır tarafından girişilen ve S.S.C.B. tarafından gerçekleştirilen Assuan (Aswan) Barajı inşaatı, Nil Nehri’nin sularını önemli ölçüde yükselteceğinden, Abu-Simbel tapınakları ile diğer 25 kadar tapınağın daha yüksek bir yere (65 metre) taşınması düşünüldü. UNESCO tarafından açılan bir kampanya sonucunda Mısır’a 30 milyon dolarlık ödünç yatırım sağlandı. Mısır hükümeti de halktan para toplamak ve özel bir piyango düzenlemek yollarına başvurdu ve taşınma işinin sonuna kadar harcanan para miktarı 40 milyon doları aştı.
     Anıtları kurtarmak için yapılan birçok proje arasından İsveç-Mısır ortak yapımı olan bir proje kabul edildi (1963).
     Tapınaklar kesilerek parçalara ayrıldı, bir düzlüğe taşındı. 300.000 ton ağırlığındaki kayanın yerinden kaldırılması böylece tamamlandıktan sonra, heykeller, suların erişemeyeceği bir yükseklikte, aynı görünümleri verilerek tekrar kuruldu. Eserler zarar görmesin diye, ne sökülürken ne de yeni yer hazırlanırken dinamit kullanılmadı. 1970 yılında çalışmalar tamamlandı ve bir sanat ve tarih harikası Nil sularına gömülmekten kurtarıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir