Gizli Servisler (Rus Gizli Servisleri-7)

G

FSB (Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti/Federal Güvenlik Hizmetleri)
     Gorbaçov her ne kadar KGB’nin politik etkisini kırmak istemişse de sonrasında Boris Yeltsin döneminde, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da hükümetin kontrolü altında yaşamaya devam etmesi için çabalamıştır.  Nitekim Aralık 1995’te KGB’nin güvenlik ve iç ve karşı istihbarat birimlerini tek bir çatı altında toplayacak şekilde FSB tesis edilmiştir.
* İsmi değişmiş olsa da kurumun örgütsel ve kadro yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. FSB’nin ilk başkanı Barsukov’dur, 2008 yılından itibaren de A.V. Bortnikov kuruma başkanlık etmektedir. Vladimir Putin’de FSB’de başkanlık yapmış kişiler arasındadır.
* Dış istihbarattan sorumlu olan SVR ve askeri istihbarat servisi GRU bulunmakla birlikte FSB, Rusya’nın en önemli ve büyük güvenlik (istihbarat) kurumlarından biridir.
* FSB, Putin döneminde daha da güçlü bir yapıya kavuşmuştur. 2003 yılında çıkan bir kararname ile FSNP (Vergi Polisi Federal Servisi) ve FAPSİ (Hükümet İletişim ve Enformasyon Federal Ajansı) ve Sınır Muhafızı Servisi  FSB’ye devredilmiştir.  Teşkilat görevlileri yönetimde önemli yerlere getirilmiştir. Bu durum Putin’e daha da güçlü bir pozisyon kazandırmıştır.
* 2006 Haziran’ında kabul edilen kararname ile FSB yeni bir yapıya kavuşmuştur. Bu çerçevede FSB Başkan Yardımcıları atanmış, Anayasal Düzen ve Teröre Karşı Mücadele Servisi adında yeni bir müdürlük kurulmuştur.
FSB’nin İdari Yapılanması (Federal Güvenlik Hizmetleri Organları)
FSB
-Karşı İstihbarat
-Anayasayı Koruma servisi
-Ekonomik Güvenlik servisi
-Sosyal Hizmetler servisi
-Uluslararası Çalışmalar servisi

Bölgesel Güvenlik Organları
(Bölge Yönetim Birimleri içerisinde örgütlenmiştir)

Silahlı Kuvvetler Güvenlik Organları
(Silahlı Kuvvetlerin Birimleri içerisinde örgütlenmiştir)

Sınır Koruma
Organları                      Havacılık Bölümü                          Eğitim Birimleri ve Merkezleri
                                       Özel Yetkili Hizmet Birimleri       Bilimsel Çalışmalar Birimi
                                       Soruşturma Merkezleri Birimi     Savaş Sağlık Hizmetleri Birimi

(Gelecek yazı: Rus Gizli Servisleri-8 )

Yazar hakkında

Yorum Ekle