Kalp Yetmezliği

K

     Günümüz dünyası yaşam biçiminde sürekli koşuşturma ve yoğun iş temposu nedeniyle “sağlığıma yeterli özeni gösteremiyorum” yakınmalarını sıkça duyarız.
     Oysa hiçbir bahane ve ihmali kaldıramayacak konulardan biridir sağlık sorunlarımız.
İnsan sağlığı, yaşam kalitesi ve süresini olumsuz etkileyen “kalp yetersizliği” de oldukça önemli, göz ardı edilemeyecek sağlık sorunlarından biridir. Oldukça yaygın olan ve bazı kalp hastalıklarının sonucu olarak karşımıza çıkan “kalp yetersizliği”ni Doç.Dr. Mustafa Kılıçkap’a sorduk.
     Doç.Dr. Kılıçkap, “kalp yetersizliği”ne ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
     Kalp yetersizliği neyi ifade etmektedir?
     Kalp, bilindiği gibi dokulara kanı ve bu yolla da oksijen ve besin maddelerini gönderen bir organdır. Kalp yetersizliği kalbin dokularının ihtiyaç duyduğu miktardaki kanı dokulara gönderememesi ile oluşan ve değişik kalp hastalıklarına bağlı olarak gelişebilen bir durumdur. Kalp yetersizliği tek başına bir hastalık tablosu değil, esas olarak birçok kalp hastalığının en ileri ve bazen de en son evresini ifade etmektedir. Bu da hastaların hem yaşam kalitesini bozmakta hem de çoğu kez kalp yetersizliğinin derecesiyle orantılı olarak yaşam süresini kısaltmaktadır.
     Kalp yetersizliği nasıl oluşur?
     Kalp yetersizliği denilince öncelikle kalbin pompa işleminin bozulması akla gelmektedir. Kalbin bu işlevini bozan hastalıkların en başında kalp damar hastalıkları gelmektedir. Kalp damar hastalıkları (kalp krizi gibi) kalp kasının yeterince kanlanamamasına ve bunun sonucu olarak da kalbin kasılma ve pompa işlevinin azalmasına veya kaybolmasına yol açmaktadır.
     Kalp damar hastalıkları dışında en sık görülen kalp yetersizliğinin nedeni yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyon bir bakıma kalbi ağır bir yük altında bırakmakta ve tedavi edilmediği takdirde zaman içinde kalp yetersizliğine neden olabilmektedir.
Bunların dışında kalp kapak hastalıkları, kalp kasının kendini tutan bazı hastalıkları ve kalbin kanla yeterince dolmasını önleyen bazı hastalıklarda da kalp yetersizliği gelişebilir.
     Kalp yetersizliği olan hastaların yakınmaları nelerdir?
     En sık görülen yakınmalar arasında nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik, karında ve bacaklarda şişme sayılabilir.
     Kalp yetersizliğinde hangi tedaviler uygulanır?
     Son zamanlarda ilaç tedavileri ile yaşam süresinde ve yaşam kalitesinde belirgin artma elde edilmiştir. Tedavi seçenekleri yetersizliğin derecesine, hastanın yakınmalarının ciddiyetine ve kalp yetersizliğine neden olan hastalığa bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. Ancak kalp yetersizliği olan hastalarda genel tedavi prensipleri olarak tuz kısıtlı diyet, kalbin yükünü azaltan ve kalbin kasılma gücünü artıran ilaçlar kullanılmaktadır. Bu genel tedavi yaklaşımları dışında kalp yetersizliğinin nedenine yönelik bazı tedaviler de uygulanmaktadır. Örneğin kalp damar hastalığına bağlı olarak gelişen kalp yetersizliklerinde damardaki daralma veya tıkanmanın oluşturduğu kanlanma bozukluğunu gidermek için balon ile ilgili damarın açılması veya bypass ameliyatı tedavi seçenekleri olarak uygulanabilir. Bunun dışında kapak hastalığına bağlı ise kapak hastalığının tedavisi, yüksek tansiyona bağlı ise tansiyonun normal seviyelere indirilmesi nedene yönelik tedavi arasında sayılabilir. İleri dönem kalp yetersizliği olan bazı hastalarda uygulanabilen kalbin üç boşluğundan uyarı veren kalp pilleri ve kalp nakli diğer tedaviler arasında sayılabilir.
     Kalp yetersizliğinden nasıl korunmalı?
     Yukarıda da belirtildiği gibi kalp yetersizliği birçok kalp hastalığına bağlı olarak gelişebilmektedir. Bu nedenle korunmada esas ilke kalp yetersizliğine yol açabilecek bu hastalıklardan korunma olarak ifade edilebilir. Kalp yetersizliğinin en sık iki nedeni kalp damar hastalığı ve yüksek tansiyon olduğundan, özellikle bu iki hastalığa yönelik korunma, kalp yetersizliğini önlemede oldukça etkin olacaktır. Bu korunma yöntemleri arasında sigaranın bırakılması; kan yağlarının (özellikle kolesterol) düzeylerinin tespiti ve gerekirse tedavisi; uygun diyet önlemleri; egzersiz; tansiyonun ölçülmesi, yüksek olması halinde normale indirilmesi sayılabilir.

(Kardiyolog Doç. Dr. Mustafa Kılıçkap)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz