365 YÖNTEM; B. Kendini İfade Et (İletişim-1)

3

       İLETİŞİM
       Eğer aile bir bina olsaydı, iletişim binasının her türlü kötü hava koşulunda ayakta kalmasını sağlayan temel olurdu. Aile içinde iyi bir iletişim varsa sorunlar çözülür, fikirlere kulak verilir, duygular ifade edilir ve samimiyet gelişir. İyi iletişim söz konusu olduğunda, görüşler farklı olsa bile, her zaman mesajların ardında sevgi vardır.
“Sevgiyi nasıl iletebiliriz? Üç şey gerektiğini düşünüyorum: Kişiye ulaşmalı, ilişki kurmalıyız! Bütün kalbimizle dinlemeli ve başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olmalıyız! O insanın anlayabileceği lisanla cevap vermezsek sürekli konuşur. Dinlemeyi ve anlamayı ön planda tutmalıyız!”
Anlamaya Çalışmak
       İletişim, insanların birbirine düşünce ve duygularını ifade etmesidir. İletişimin etkili olabilmesi için düşünce ve duyguların dinlenmesi ve anlaşılması gerekir. Bu, göründüğü kadar kolay değildir. Ne var ki iletişim becerilerini uygularsanız, dinlemek de, anlamak da daha kolaylaşır. Bir uygulama önere­lim: Herkese okul, iş, hobiler, sorunlar gibi istediği konu üzerine konuşması için beş dakika süre verin. Eğer birisinin söylediklerini tam anlamadıysanız, soru sorun. Konuşan kişi dinlendiğini ve anlaşıldığını hissedene kadar bir sonrakine geçmeyin.
İyi ve Kötü Sözcükleri Hissedin
       Bazı sözcükler iyi duygular uyandırır. “Teşekkür ederim”, “Seni seviyorum”, “Ne kadar doğru bir karar”, “Çok zekisin” gibi… Başka sözcükler ise incitir. “Aptalın tekisin!”, “Neyin var?” veya “Hiçbir şeyi doğru dürüst yapamaz mısın?” gibi… Bunları yükseltici ve alçaltıcı sözcükler diye ayırabilirsiniz. Şimdi şu oyunu oynayın: Birisi yükseltici ve alçaltıcı sözcükler söylesin, geriye kalanlar da bun­ları duyduklarında neler hissettiklerim anlatsın. Sırayla herkes önce yükseltici, sonra alçaltıcı sözcükler söylesin, ötekiler duygularını ifade etsin. Her bir sözcük kümesi karşısında hissedilmesi mümkün olan bütün duyguları dillendirmeye çalışın. Bu oyundan sonra ailecek insanları paramparça edecek alçaltıcı sözcükler yerine yücel­tecek yükseltici sözcükler kullanma kararı alın. Hatta “Bu ailede alçaltıcı sözcük kul­lanılmayacak,” bile diyebilirsiniz.

Gelecek Yazı: 365 YÖNTEM: B. Kendini İfade Et (İletişim-2)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi