İstihbarat Notları (Balkan Siyasi Tarihi-1)

İ

* Bölgenin temel nehir sistemini Tuna nehri ile Tuna’ya dökülen Drava, Tisa, Sava, Morova, İsker, Seret ve Prut nehirleri oluşturmaktadır.
* Tuna tarih boyunca, askeri istila, ticaret ve seyahatin başta gelen rotasını teşkil etmiştir. Bu büyük nehir sadece, kayalıklarla kaplı ve seri akıntılarla dolu dar bir bölge olan Demirkapı’da geçiş için bir engel oluştura gelmiştir.
* Diğer önemli nehirler olan Vardar, Struma ve Meriç, Ege Denizi’ne akmaktadır.
* Balkan devletleri denilince akla; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan gelir. Türkiye, Trakya toprakları ve Batı Trakya nüfusu nedeniyle aynı hinterland içinde söz sahibidir.
* Balkan milletlerinin kökenlerine bakılacak olursa;
-Kökeni İlliryalılara dayanan Arnavut toplumu Müslüman,
-Kökeni Trakyalılar ve Daçyalılar’dan gelen Rumen toplumu Ortodoks,
-Kökeni Helenlere dayanan Yunan toplumu Ortodoks,
-Kökenleri Slavlara dayanan Sırp, Bulgar ve Makedon toplumları Ortodoks,
-Kökenleri Slavlara dayanan Hırvat ve Sloven toplumları Katolik
-Kökeni Slavlara dayanan Boşnak toplumu ise Müslümandır.
* Bulgarların daha eski geçmişlerinin Türk ırkına dayandığını, sonradan din değiştirdikleri ve Slavlaştıklarını da unutmamak gerekir.

(Gelecek yazı: Balkan Siyasi Tarihi-2)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz