İstihbarat Notları (Balkan Siyasi Tarihi-2)
İstihbarat Notları (Balkan Siyasi Tarihi-2)

İstihbarat Notları (Balkan Siyasi Tarihi-2)

* Siyasi haritası yıldan yıla değişen Balkan coğrafyasında yer alan Bulgarlar, en büyük katliamı yaşayan (1014) toplum oldular. Bizans İmparatoru II. Basileios (963-1025) Bulgarlara karşı galibiyet elde etti. Ancak tarihte eşine az rastlanır bir gaddarlık örneği göstererek tam 14.000 Bulgarı esir alarak gözlerini oydurdu. Her 100 esirden birisinin tek gözünü ise sağlam bıraktı ki, yenilen orduyu anayurtlarına geri götürebilsinler diye…
     Osmanlı Devleti Balkanlarda:
* I. Murat 1360’da Edirne’yi aldı.
* 1371 Çirmen Zaferi; Bulgaristan, Makedonya ve Güney Sırbıstan’ın zaptı.
* 1385 Sofya, 1386 Niş ve 1387 Selanik’in ele geçirilişi
* Yıldırım Beyazıt 1389’da Tırnova/Eflak’ı topraklarına kattı.
* 1444 Varna Savaşı
* 1463 Bosna ve 1482 Hersek’in zaptı.
* Kanuni Sultan Süleyman 1521’de Belgrad’ı ele geçirdi.
* 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya, Rus tüccarların uğrağı yerlerde konsolosluk açma hakkına sahip oldu.
     Balkan Savaşları:
* Savaş sonunda 700.000 bin asker kaybeden Osmanlı Devletinde sivil kaybı 6 milyonu Türk ve 2 milyonu Arnavut olmak üzere toplam 8 milyon insandı.
* Mayıs 1913 Londra Antlaşması’na göre: Arnavutluk bağımsızlığını kazandı. Makedonya işgalci güçlerce  paylaşıldı.
* Girit Adası Yunanistan’a verildi.
* Osmanlı Devleti’nin Trakya sınırı Edirne’yi dışarıda bırakacak şekilde Midye-Enez Hattı oldu.
* Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege Adaları Yunanlılarca işgal edildi.
* II. Balkan Savaşı Ağustos 1913 tarihli Bükreş Antlaşması ile bitti. Bu antlaşma ile Bulgaristan Dobruca’yı Romanya’ya, Kavala’yı Yunanistan’a veriyor ve Makedonya’dan ufak bir toprak parçası alıyordu.
* Osmanlı Devleti Bulgaristan’la İstanbul anlaşmasını, Yunanistan ile de Atina Anlaşmasını imzaladı. Bulgarlar ile yapılan anlaşma sonrasında I. Balkan Savaşında kaybedilen Kırklareli geri alındı. Batı Trakya ve Dedeağaç ise Bulgarlara kaldı. Yunanlılara Girit Adası verildi.
     Dünya Savaşı Öncesi Balkanlar:
* Dünya Savaşı öncesinde Balkan ülkelerinde otoriter rejimler kuruldu. Yugoslavya’da Kral Aleksandra, Romanya’da Kral Carol, Bulgaristan’da Kral Boris, Arnavutluk’ta Ahmed Zogu ve Yunanistan’da General Metaksas gibi.
* Balkan ülkelerinin hepsinde –Arnavutluk hariç- Rus Devrimi’nden önce Sosyalist Partiler mevcut idi. Bolşevik Devrimi Sosyalist Partiler için yol ayırımı oldu.
* Teorik olarak savaş sonrası sınırlar ulusların kendi kaderine kendilerinin karar vermesi ilkesine dayansa da, bu ilkenin uygulanması çok şüpheliydi ve esasen galip güçlerin lehine idi. 

(Gelecek yazı: Balkan Siyasi Tarihi-3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir