Roma’nın Sembolü Colosseum – İTALYA

R

     Roma İmparatorluğu devrinde yapılan muhteşem mimarlık eserlerinin sayısı o kadar çoktur ki… Fakat bu eserler imparatorluğun çöküşünden sonra yüzlerce yıl yıkıma terk edilmiş, yağmalanmıştır. Daha değersiz, daha küçük yapılar için o şaheserlerin harika mermerleri çalınmış ve bu yağma bin yıldan fazla sürmüştür. İmparatorluğun merkezi olan Roma’daki eserler uzak eyaletlerdeki eserlerden daha iyi korunmuş değildir. Hatta Roma’daki eserler daha çok yağmalanmış, daha çok yıkılmıştır. Bu yıkım yabancılar tarafından değil, bizzat İtalyanların kendileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Türklerin Bizans eserlerine karşı gösterdiği ihtimamı, İtalyanlar kendi eserlerine gösterememişlerdir.
     16. yüzyıla gelinceye kadar Roma’nın eski eserlerinin kalıntıları ile dolu meydanlar bir moloz yığını haline gelmişti. 18. yüzyıldan itibaren girişilen kurtarma çalışmalarından sonra molozlar temizlendi ve bazı eserler, harabe halinde olmalarına rağmen, heybetlerini belli eden bir görünüm kazandı.
     Çalışmalar sonunda meydana çıkarılan ve kısmen onarılan Roma’daki eserlerin en ünlüleri Roma Forumu ile Colosseum veya Flavius Amfiteatrı olarak anılan tiyatro binasıdır.
     Forum, tapınakları, sarayları, zafer takları, heykelleri, halkın da katıldığı toplantı yerleri olan büyük bir Pazar meydanıdır. Roma forumunda bütün bunların kalıntıları bulunmaktadır.
     Colosseum ise Roma’nın sembolü haline gelmiş bir amfitiyatrodur. Bu tiyatroya Colosseum adı, evvelce yakınında bulunan ve şimdi yerinde yerler esen Neron’un çok büyük bir heykelinden dolayı verilmiştir. Zaten colosse (çok büyük) anlamına gelir.
     Colosseum’un yapımını İmparator Vespanianus başlattı. M.S. 80 yılında Titus bitirdi. Foruma çok yakın olan bu tiyatro, çevresi 524 metre olan bir elips şeklindedir. Yüksekliği 57 metre idi ve dört katlıydı. En alt katı yerden dört metre yüksektir. Tiyatro 50 bin kişi alabilecek durumdaydı.
     Colosseum mimari bakımdan olduğu kadar, orada geçen olaylarla ve gösteri türleriyle de ünlüdür. Burada sirk oyunları, araba yarışları, gladyatör dövüşleri yapılırdı. Gladyatörler birbirleriyle veya aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlarla ölesiye dövüşürlerdi. Hazreti İsa’ya inananların burada toplatılıp, aralarına aç aslanların salındığını ve gladyatörlerle dövüşmek zorunda bırakıldıklarını tarihler yazmaktadır.
     Colosseum, forumdaki diğer eserlere göre daha az tahrip edilmiş ve daha uzun zaman ayakta kalmıştır. Bunun sebebi eski bir inanca dayanıyordu: Eski Romalılar bu tiyatroyu şehrin sembolü sayıyor, bu yapı yıkılınca bütün Roma’nın yıkılacağına, imparatorluğun çökeceğine inanıyorlardı. Bu inanca rağmen, Roma’daki diğer eserler gibi, gecikerek de olsa, ihmale ve yıkıma uğramaktan kurtulamadı.
     Roma tiyatrosu bugün kısmen onarılmış ve şehrin en çok turist çeken yerlerinden biri haline getirilmiş bulunuyor.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz