Gizli Servisler (Alman Gizli Servisleri-3)
Gizli Servisler (Alman Gizli Servisleri-3)

Gizli Servisler (Alman Gizli Servisleri-3)

BND’nin Bölümleri ve Yerleşim Bölgeleri
* Genel Durum Bölümü (GL)
* İşlemlerin Yapıldığı Uzmanlık Görevi Bölümü (UF)
* Harekât Alanı Bölümü (EA)
* Teknolojik Keşif Bölümü (TA)
* Politika-Ekonomi-Askeri Politika Konulu Sahalarla İlgili Bölümler (LA ve LB)
* Uluslararası Terörizm ve Organize Suçlar Bölümü (TE)
* Silah Kaçakçılığı-Kitle İmha Silahları-Silah Teknolojisi ve Silahların Arttırılması Bölümü (TW)
* Teknolojik Destek Bölümü (TU)
* Teknolojik Geliştirme Bölümü (TK)
* Kendi Özgüvenliğini Sağlama Bölümü (SI)
* Bilgi İşlem Teknolojisi Bölümü (IT)
* Teşkilat Geliştirme-İnsan Yönetimi-Finans-Hukuk vb İşlerle İlgili Merkezi Bölüm (ZY)
* BND’nin Berlin’e Nakliyle İlgili Bölüm (UM)
Genel Durum Bölümü (GL)
* BND’ye giren ve çıkan tüm bilgilerin toplandığı yerdir. 24 saat boyunca tüm dünyadaki güncel durum izlenir. BND’nin haber raporlarını koordine eder.
* Yönetim ve Bilgi Merkezi’ne bağlıdır. Burada BND’nin her tür haber formları redakte edilir ve alıcı makama gönderilir.
* Alman vatandaşlarının yurt dışında kaçırılması/rehin alınması halinde, BND’nin ani reaksiyon yeteneğini sağlamak, bu maksat için istihbarat önlemlerini koordine etmek ve millî çapta kriz karargâhı oluşturmakla görevlidir.
Uzmanlık Bölümü (UF’nin IMINT, OSINT, GEOINT/Geospatial Intelligence)’e İlave Diğer Görevleri
* Danışmanlık maksadıyla küresel coğrafi bilgilerin tedariki
* Uydu ve hava fotoğraflarının değerlendirilmesi
* Coğrafi Bilgi Sistemi içindeki bilgi ve verilerin uzay bağlamında analizi ve entegrasyonu
* Sivil ve askeri altyapı ihtiyaçlarının analizi
* İnternette serbest bulunan uzmanlığı gerektiren basın-yayın, baskılar, ticari veri bankalarından erişilebilir bilgilerin tedariki
* Yabancı dil hizmeti
* Bilgi İşlem Teknolojisi Bölümünü, coğrafi bilimler sistemi ve BND’nin üretimi için destekleme
* Basın teknolojisi ve olağandışı görevler/araştırmalar için laboratuvar görevleri.
Harekât Alanı Bölümü (EA)
* BND’nin karşısındaki yabancı istihbarat birimleriyle ilişkileri koordine eder.
* NATO üyeleri içerisindeki belirli ortaklarla işbirliğini yönetir.
* Alman Silahlı Kuvvetleri’nin yurtdışı harekâtında Alman ve müttefik askerlerini korumak maksadıyla bilgi ihtiyacını karşılar.
* Yurt içindeki diğer istihbarat birimleriyle yasal imkânlar çerçevesinde sınırlamaları ve işbirliği alanlarını koordine eder.
Teknolojik Keşif Bölümü (TA)
* Teknolojik vasıtalarla bilgi tedarikinin (SIGINT) işletmeciliğini yapar.
* İstihbarata uygun bilgiler, yurt dışındaki hedeflenen uluslararası iletişim akışının filtrelenmesiyle elde edilir. (Alman Hükümetinin ve Alman Silahlı Kuvvetleri’nin desteklenmesiyle ilgili belirli bilgi ihtiyaçları)
* Teknolojik keşif yoluyla istihbarata uyumlu iletişim daimi hukuki kontrol sistemi altında maliyetli yöntemleri içermektedir. Bu maksatla harekât ihtiyaçları için ayrıntılı kripto yöntemleri de ihtiyaçlar arasındadır.
Politika, Ekonomi, Askeri Politika Konulu Sahalarla İlgili Bölümler (LA ve LB)
* Dünya çapında politika, ekonomi ve askeri politika konuları üzerinde yoğunlaşarak görev yapar.
* Keşif ihtiyaçları, dünya çapında kullanılacak harekât ihtiyaçlarına uyumlu personele ihtiyaç duyar.
* Temin edilen bilgiler, güncel durum resmi için test (teyit) ve analiz edilir. Daha önce elde mevcut çeşitli bilgi formlarıyla birlikte değerlendirilir ve özetlenir.
* En önemli husus, Federal Almanya bağlamında, dünyadaki kriz bölgeleri politik-ekonomik ve yurtdışındaki askeri görünümlerdir.
* Krizleri erken tespit-tanımlama ve harekât bölgesindeki Alman Silahlı Kuvvetlerini desteklemek de önemli görev alanları içerisindedir.
Uluslararası Terörizm ve Organize Suçlar Bölümü (TE)
* Güncel ve genellikle İslami kaynaklı uluslararası terörizm ile uluslararası organize suçlardan şu seçilmiş sahalar üzerinde çalışmaktadır.
Uluslararası uyuşturucu ticareti
Yasadışı göç
Kara para aklama.
* BND içerisinde “masa prensibi” dâhilinde teşkilatlanan tek bölümdür. Değerlendirme ve tedarik birlikleri daima aynı çalışma birimi içerisinde doğrudan işbirliği halinde çalışırlar.
* Çok sayıdaki yabancı istihbarat birimleri ve güvenlik örgütleriyle yakın bağlantı içerisindedir. Yurt içindeki Terörizm Ortak Savunma Merkezi (GATZ) ve Ortak Internet Merkezi (GIZ) gibi birimlerde BND’yi temsil etmektedir.
Silah Kaçakçılığı, Kitle İmha Silahları, Silah Teknolojisi ve Silahların Artırılması Bölümü (TW)
* NBC silahları ve taşıma vasıtaları ilgili bilgilerin temin, tedarik ve değerlendirilmesi ile bu silahların kontrolü konusunda görev yapmaktadır.
* Çoğaltılması teriminden anlaşılan; nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar ile bunların atma (kullanma) vasıtalarının artırılmaya devam edilmesidir.
* Askeri teknoloji, yeni teknolojiler ve siber tehditler alanındaki gelişmeleri de yakından izlemektedir.
* Milli Siber Savunma Merkezi (Cyber-AZ) gibi mevcut birimlerle yakın ve güvenli işbirliği yapar.
* Yurt dışındaki Alman birliklerinin harekâtına destek verecek analizleri yapar.
Kendi Özgüvenliğini Sağlama Bölümü (SI)
* BND’nin güvenliği ve gizliliğin muhafazasını sağlamaktan sorumludur.
* Personel güvenliği, çalışanların güvenini temin ve kazanma ile tesislerin ve birimlerin materyal-teknik güvenliği, altyapı muhafazasını da kapsamaktadır.
* Çalışma yöntemlerinin ve bilgi işlem tekniklerinin istihbarat açısından güvenliği (İstihbarata Karşı Koyma gibi) de ilave görevleri arasındadır.
* Olası güvenlik tehlikelerini erken tespit ve önleme çalışmaları yapar.
Bilgi İşlem Teknolojisi Bölümü (IT)
* BND’nin bilgi işlem ve haberleşme teknikleriyle ilgili sorunları giderir. Harekât ihtiyaçlarında kullanmak, işletmek ve teknik bakım yapmak üzere yapılandırılır ve geliştirilir. Ancak;
* Dünya çapında korunan kendi haberleşme sisteminin güvenliğinin sağlanması,
* Kullanıcıların ve uygulamalardan doğan ihtiyaçlar için özel bilgi işlem istekleri,
* Pazarlama imkânı bulunmadığı için piyasada üretimi bulunmayan teknik sistemlerin geliştirilmesi,
* Sistemlerin ve yöntemlerin işletilmesinin güvenliği ve güvenirliği ile bakım onarımı,
* Elde edilen bilgilerin analizi için, istenen özel istihbarat teknolojisi ve teknik keşiflerin desteklenmesi,
* Haberleşme işlemleri, kendi personeli tarafından atölyelerde ve laboratuvarlarında özel talepleri karşılamayı gerektirmektedir.
Teşkilât Geliştirme, İnsan Yönetimi, Finans, Hukuk vb. İşlerle İlgili Merkezi Bölüm (ZY)
* Geliştirme organizasyonu, insan yönetimi, eğitim ve geliştirilmiş eğitim, finans hususları ile hukuki alanlardaki daimi görevleri kapsar.
* BND’nin meslek okulu eğitimine paralel olarak, çalışanların mesleki gelişme paternine uygun bilimsel kazanımlar ve istihbarat becerileri kazandırılır.
* Harekâtın ve kullanılan malzemelerin finansal planlaması, bunların dayanıklı kullanımı ve değerlendirilmesi gibi ağırlıklı olarak bütçeleme görevleri de üstlenilmiştir.
BND’nin Berlin’e Nakliyle İlgili Bölüm (UM)
* Bu bölüm de, BND’nin Berlin’deki yeni ve ana karargâhına (merkez yerleşim birimine) taşınmasıyla ilgili, lojistik ağırlıklı bir bölümdür.

(Gelecek Yazı: Alman Gizli Servisleri-4)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir