İstihbarat Notları (Balkan Siyasi Tarihi-3)

İ

* Romanya, Birinci Dünya Savaşı’ndan topraklarını en fazla genişleten ülkelerden biri oldu.
* Avusturya’dan Bukovina’yı, Macaristan’dan Banat’ı, Rusya’dan Besarabya’yı ve Bulgaristan’dan Dobruca’nın bir kısmını aldı.
* Savaş ertesinde iş başında Julius Maniu’nun Köylü Partisi vardı. Bu dönemde toprak reformu yapılarak köylüye toprak dağıtıldı. Kral Ferdinand’ın ölümü üzerine yerine oğlu II. Carol hükümdar oldu.
* İlk etapta Codreanu liderliğinde faşist “Demir Muhafızlar” kuruldu. Kral bu teşkilata dayanarak monarşik diktatörlük kurdu. Ancak daha sonra bu örgütte Kral tarafından tasfiye edildi. Böylelikle, 1938 Şubatında itibaren Romanya Kral Carol’un monarşik diktatörlüğü altına girdi.
* Bulgaristan, İkinci Balkan Savaşı’nda ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında toprak kaybetmişti.
* 1919 yılında Aleksandr Stambuliski’nin “Çiftçi Partisi” iktidara geldi ve 1923 yılına kadar iktidarda kaldı.
* Stambuliski geniş bir toprak reformu yaptı ve hatta krallığın topraklarını da köylüye dağıttı. 1923 yılında Stambuliski öldürüldü.
* 1935 yılında Kral Boris monarşik diktatörlüğünü kurdu.
* Yunanistan’ın Birinci Dünya Savaşı’na katılması sırasında Müttefikler Kral Konstantin’i krallıktan uzaklaştırıp yerine oğlu Aleksandr’ı geçirdiler. 1920 yılında ölen Aleksandr’ın yerine tekrar babası Konstantin krallığa geldi.
* Fakat Mayıs 1924 yılında Yunan parlamentosu krallığı kaldırarak cumhuriyeti ilan etti.
* 1935 yılında -11 yıl sonra- tekrar monarşiye geçti. Kral Yorgi başa geçti. Memleket, General Metaksas Hükümeti’nin yönetimi altında diktatörlük ile yönetilmeye başlandı.
* 1936 yılında Yunan Kralı, İoannis Metaxas’ı başbakanlığa getirdi.
* Metaxas başbakanlığa gelir gelmez parlamentoyu feshetti ve 1938’de ömür boyu başbakan ilan edildi. Metaxas, 1941’deki ölümüne kadar ülkeyi faşist özellikler gösteren bir diktatörlükle yönetti.
* Arnavutluk, 1920’de Fransa, İtalya ve Yugoslavya’nın protestolarına rağmen Milletler Cemiyeti’ne kabul edildi.
* 1920’lerde Arnavutluk, bir komünist Partisi olmayan tek Balkan ülkesiydi.

(Gelecek yazı: Balkan Siyasi Tarihi-4)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz