Gizli Servisler (Alman Gizli Servisleri-4)
Gizli Servisler (Alman Gizli Servisleri-4)

Gizli Servisler (Alman Gizli Servisleri-4)

FEDERAL ANAYASAYI KORUMA DAİRESİ(BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ) (BfV)
* Almanya’da iç istihbarat işlemleri için kurulmuş bir kurumdur.
* ABD’de dış istihbarat maksatları için CIA, iç istihbarat için FBI var iken, Almanya’da dış istihbarat için BND, iç istihbarat için de BfV kurulmuştur.
* 1950 yılında kuruldu. ilk Başkanı Dr. Otto John’dur. (1951-1954 arasında)
* BfV’de, 2012’de göreve atanan Dr. Hans-Georg Maaßen’le birlikte 2013 yılı itibariyle 13 başkan görev aldı.
BfV’nin Anayasaya Uygun Çıkartılan Yasalarla Düzenlenen Görevleri
     Şu konularda gayretlerini yoğunlaştırmıştır:
* Hür demokratik temel düzene karşı akımlara,
* Federal çapta veya eyalet bağlamında güvenliğe yönelik tehdide karşı,
* Güç kullanarak veya bu yönde dışarıdan yöneltilen hazırlıkların Federal Almanya’ya tehlike arz etmesi haline karşı,
* Bilhassa halkın özgürce bir arada yaşamasına mani düşüncelere karşı.
     Yabancı bir gücün gizli faaliyetlerine karşı savunma (casusluğa karşı mücadele)
     Buna ilaveten belirlenmiş kişi ve birimlerin gizliliğinin ve sabotajlara karşı korunmasıdır.
     Anayasa Mahkemesi, hür demokratik temel esaslara tehdit olabilecek tesirlere karşı mücadele etmektedir. Bu maksatla polis teşkilatı, savcılar ve mahkemeler, ülkenin bekasına veya Anayasa’ya yönelik suçları izlemektedirler. Eleştiren vatandaş ve “radikal” görüşler, Anayasa’yı korumak için bir fırsat değildir. Federal Almanya’da eleştiri ayıplanmaz, aksine arzu edilir. Bireyin kendi radikal düşünceleri yasaldır. Esas olan düşünce, vatandaşların demokrasi ve insan hakları/onuru konusunda aktif olmalarıdır.
BfV’nin Denetim ve Kontrolü
* Yönetim, parlamento, mahkemelerle ve basın-yayın yoluyla kontrole tabi tutulur.
* Yönetim kontrolü bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’nca yapılır. Bilgi İşlem ve Bilgi Özgürlüğü’nden Sorumlu Federal Komisyon (BfDI) tarafından ve finans konusunda Federal Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenir.
* Bundestag’ta da genel görüşmeler, soru önergeleriyle denetlenir. Keza dilekçe komisyonu tarafından yürütülür ve raporlanır.
* Gerekirse Parlamento Kontrol Kurulu “PKGr” tarafından denetlenir.
* G-10 Komisyonunu tarafından mektup, posta ve uzaktan haberleşmenin gizliliğinin sınırlandırılmasıyla ilgili hususlarda denetlenir.
* Hukuki sorun yaşanması hallerinde bağımsız mahkemelerce işleme tabi tutulur.
* BfV’den vatandaşlar da serbestçe bilgi alabilme şansına sahiptir.

(Gelecek Yazı: Alman Gizli Servisleri-5)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir