Gizli Servisler (Alman Gizli Servisleri-5)

G

Aşırı Uçlar ve Terörizmle Mücadele Müşterek Merkezi (GETZ)
* 15 Kasım 2012’de hizmete girdi.
* GETZ’in kuruluş maksadı aşırı uçlar ve terörizmle mücadeledir.
* GETZ çatısı altında polis teşkilatı ve BfV’nin işbirliği mevcuttur.
* Federal ve eyaletler çapında aşırı sağ teröristlere, aşırı sol teröristlere, yabancı aşırı uçlara, casusluğa ve illegal oluşumlara karşı koymak üzere planlanmıştır.
Terörizmle Mücadele Müşterek Merkezi (GTAZ) ve Aşırı Sağ Terörizmle Mücadele Müşterek Merkezi (GAR)’da edinilen tecrübelerle özellikle şu hususlar dikkat çekicidir:
* Polis teşkilatı ile BfV arasındaki bilgi akışının mükemmelleştirilmesi,
* Personel değişimi imkânlarının iyileştirilmesi,
* Bilirkişi (uzman) raporlarını odaklaştırma,
* Analiz becerisini güçlendirme,
* Muhtemel tehditleri daha erken tanıma/keşfetme,
* Operatif önlemleri müzakere.
Federal Anayasayı Koruma Dairesi Okulu (Schule für Verfassungsschutz: SfV)
* Federal Anayasayı Koruma Dairesi Okulu (SfV) 1955’te kuruldu.
* SfV, eyaletler ile Askeri Haberalma Teşkilatı (MAD) istihbarat görevlilerinin eğitim kurumudur.
* Federal Anayasayı Koruma Dairesi Okulu (SfV)’nun esasını; İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve eyaletlerin içişleri bakanlıkları temsilcilerinin bir danışma meclisi gibi algılanması teşkil etmektedir.
Okulda Ağırlık Verilen Dersler:
* Devlet, Anayasa ve İdare Hukuku
* Ceza ve Ceza Muhakemeleri Usulü
* Haberleşme Hakkı (Hürriyeti)
* Aşırı sağ, aşırı sol ve yabancı düşmanlığı
* Terörizmle mücadele
* Casusluğa, gizliliğin ihlaline ve sabotajlara karşı savunma
* İstihbarat bilgilerinin temini ve değerlendirilmesi
* Yönetim ve iletişim eğitimi
* Bilgi temini-istihbarat görevlerinin harekât teknikleri
* MAD’nin yeni personeli için temel eğitim
* Yurt dışında görevlendirilecek MAD personeli için harekâtı örtme eğitimi.

(Gelecek Yazı: Alman Gizli Servisleri-6)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz