İstihbarat Notları (Balkan Jeopolitiğinde Türkiye-1)

İ

* Balkanlar; 3 büyük semavi din, 19 toplum, 16 dil, 12 bağımsız devlet, 75 milyon, 800.000 km2 alan.
* En yaygın olarak 9 veya 10 konuşma dili vardır.
* Balkanlarda 5 etnik grup vardır:
-Arnavutlar
-Yunanlılar
-Bulgarlar
-Güney Slavlar (Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Karadağlılar)
-Türkler
* Balkanlarda 1,5 milyon Türk ve Türklerin dahil olduğu 9 milyon Müslüman nüfus yaşamaktadır.
* Balkanların Stratejik Önemi (Üs ve Destek Bölgesi);
-Orta Avrupa + Doğu Avrupa
-Türk Boğazları
-Süveyş Bölgesi
-Ortadoğu
* Balkanların Jeopolitik ve Stratejik Önemi:
-Avrupa’nın 5 büyük yarımadasından biridir.
-Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu siyasetinde etkin olma imkânı sağlar.
-Avrupa’nın diğer bölgelerine geçit imkânı verir.
-Asya kıtasının bitişiğinde ve Afrika’ya yakındır.
-Büyük güçlerin rekabet ve mücadele alanıdır.
* Balkanlar 6 denize birden açılmaktadır:
-Karadeniz, Akdeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi, Adriyatik Denizi, Tiran Denizi.
* Balkanlar’daki 19’uncu Yüzyıl Aktörleri:
-Osmanlı İmparatorluğu
-Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
-Rus İmparatorluğu
* Balkanlar’daki 21’inci Yüzyıl Aktörleri:
-ABD, Rusya Federasyonu, Almanya, İngiltere, Türkiye, Fransa
* Balkanlar;
-Romalılar tarafından “Divide et impera” Böl ve Yönet,
-Bizanslılar tarafından Slavlaştırma
-Osmanlılar tarafından Hoşgörü’yle yönetilmiştir.
* Balkanların Jeopolitik Konumu; Avrupa’nın Bütünleşmesi ve Avrupa’nın Güvenliği’ne yöneliktir.
* Balkanlar’da; Slovenya (2004), Bulgaristan ve Romanya (2007), Hırvatistan ise (2013) yılında AB üyesi olmuşlardır.

(Gelecek yazı: Balkan Jeopolitiğinde Türkiye-2)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz