Yoğun Bakım
Yoğun Bakım

Yoğun Bakım

     Yoğun Bakım Ünitelerinin Amaçları:
     Yoğun bakım ünitelerinin amacı, yoğun bakım tedavisi gereksiniminde olan hastalara;
* Çağdaş ve bilimsel düzeyde tedavi hizmetini, yoğun bakım ünitesi tedavi protokolleri ile uygulamak,
* Hemşire bakım, kontrol ve çalışma prensiplerinin çağdaş ve ideal koşullarda olmasına katkıda bulunmak,
* Diğer uzmanlık dalları ile olan koordinasyonu hastaların yararına sağlamak,
*  Tıbbî ve etik prensipleri temel alarak hasta haklarına saygı duymak ve korunmalarındaki etkin rolleri yönetim ile paylaşmak,
* Yoğun bakım ile ilgili çağdaş gelişmeleri takip etmek ve burada yatan hastaların bu gelişmelerden maksimum düzeyde yararlanmasını sağlamak,
* Birinci derecedeki hasta yakınlarına her türlü tedavi ve bakım ile ilgili bilgileri aktarmak,
* Tedavilerin maliyet, yararlılık genel prensipleri doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamaktır.
     Özellikleri:
     Yoğun bakım üniteleri, yaşam fonksiyonları etkilenmiş olan hastaların tedavilerini, konunun uzmanlarından oluşan ve yedi gün yirmi dört saat süren dönüşümlü bir ekip çalışması ile sürdürürler.
     Bu ünitelerin donanımının teknolojik gelişmelere uygun olması, yoğun tedavi işlemlerinin iyi eğitilmiş hemşirelerle sürdürülmesi bu ünitelerde yatan hastalara ideal tedavi olanağı sağlar.
     Yoğun Bakımda Yatmak:
     Hastaların yoğun bakımda yatış süreleri hastalıklarının niteliğine göre değişir. Mesela kronik akciğer hastalığı ya da nörolojik bir hastalığı bulunan hastaların yoğun bakımda kalış süreleri bir hafta ile bir ay arasında değişirken, hastalığın durumu ve seyrine göre aylarca da sürebilir. Ayrıca önemli ameliyatlar geçiren hastaların bu ünitelerde kalış süresi de ortalama 1-3 gün arasında değişir.
     Yeni Doğan Yoğun Bakım:
     Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin amacı, uzman bir kadronun gözetiminde, yeni doğan bakım prensipleriyle bebekleri tedavi etmektir.
     Bu ünitelerde, prematüre bebeklerin hassasiyetinin önemsenerek onlara her an müdahale edebilecek bilinçli bir kadro ile çalışılması ve bu bebeklerin normal doğan yaşıtları gibi sağlıklı olarak yaşama hazırlanması büyük önem taşır.
     Yoğun bakım üniteleri, ihtiyaç duyduğumuz anlarda hayati bir önem taşır ve çoğu zaman hayatımızın kurtulmasını sağlar. Bu nedenle bulunduğunuz bölgede size yakın hastanelerin hangilerinde yoğun bakım ünitelerinin bulunduğunu önceden öğrenmeniz önem taşır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir