Gizli Servisler (Alman Gizli Servisleri-7)
Gizli Servisler (Alman Gizli Servisleri-7)

Gizli Servisler (Alman Gizli Servisleri-7)

Terörle Mücadele Müşterek Merkezi (GTAZ)
     2004 yılı sonunda Berlin’de, iç güvenliğin sağlanması maksadıyla, 40 milli birimin ortak işbirliğini ve iletişimini öngören Terörle Mücadele Müşterek Merkezi (GTAZ) kuruldu. Ekipman için yeni yasa çıkarılmadı, çünkü hiçbir resmi birime bağlı değildi.
     GTAZ’da yönetici yoktur; bunun yerine şu devlet birimlerinin temsilcileri vardır: BfV, Federal Suçlarla Mücadele Dairesi (BKA), BND, Federal Başsavcılık, Federal Polis Teşkilâtı, Gümrük Organize Suçlar Dairesi, Federal Mülteciler ve Sığınmacılar Dairesi, MAD, Eyaletlerin Anayasayı Koruma Görevlileri ve Eyaletlerin organize buçlarla mücadele daireleri.
İstihbarat Görevleri İçin Bilgi ve Analiz Merkezi (Nachrichtendienstliche Informations- und Analysestelle: NIAS)’ndeki Çalışma Grupları
* Günlük durum değerlendirme görüşmeleri
* Tehdit değerlendirme çalışma grubu
* Harekât ihtiyaçları için karşılıklı bilgi değişimi/desteği
* Durum değerlendirmesi/analizi çalışma grubu
* Yapısal analiz çalışma grubu
* İslami terörist personel potansiyeli çalışma grubu
* Radikalleşme çalışma grubu
* Statü hukukuyla ilgili çalışma grubu
* İstihbarat kurulu.
Müşterek Internet Merkezi (GIZ)
     Internet, son yıllarda dünya çapında haberleşmede anahtar medya unsuru haline geldi. Günümüzde aşırı akımlar tarafından propaganda platformu ve düşünce kuruluşu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, İslami ve İslami terör iletişim ağı olarak da kullanılmaktadır.
     2007 yılında, İslami internet faaliyetlerinin izlenmesi maksadıyla Berlin’de Müşterek Internet Merkezi (GIZ) kuruldu.
     Terörle Mücadele Müşterek Merkezi (GTAZ)’nin örnekleri üzerinde Müşterek Internet Merkezi (GIZ)’nde yakın işbirliği içerisinde çalışacak temsilcilikler şöyledir: BfV, Federal Organize Suçlar Dairesi (BKA), BND, MAD, Federal Başsavcılık.
     Müşterek Internet Merkezi (GIZ)’ndeki temsilcilerin görevleri; internet ortamında neşredilen İslami ve Cihadist içeriklerle ilgili yayınları izleme, değerlendirme ve analiz etmektir.
     Aşırı uçların ve teröristlerin organizasyonu internet ortamında daha erken tanımlanabilir.
BfV tarafından engellenme görevi verilen diğer unsurlar
* Casusluk ve hücrelerle mücadele
* Gizliliğin korunması ve sabotaja karşı koyma

(Gelecek Yazı: Alman Gizli Servisleri-8)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir