İstihbarat Notları (Balkan Jeopolitiğinde Türkiye-3)
İstihbarat Notları (Balkan Jeopolitiğinde Türkiye-3)

İstihbarat Notları (Balkan Jeopolitiğinde Türkiye-3)

     ABD’nin Balkan Politikası
* Bosna-Hersek üzerinden… Polonya ve Macaristan’ı etki alanında tutmak,
* Bosna-Hersek üzerinden… Doğu Avrupa’da varlığını devam ettirmek istemektedir.
     Almanya’nın Balkan Politikası
* Etki sahasını ve ekonomik pazarlarını; Doğu Avrupa’ya ve Güneydoğu Avrupa’ya doğru genişletmektir.
* Almanya; Balkanlarda Rusya Federasyonu’nun nüfuz bölgesi oluşturmasını istememektedir.
* Almanya; Balkanlarda etki alanı yaratmak, Akdeniz ve Ortadoğu’daki çıkarlarını korumak, ekonomik ve kültürel etki alanını genişletmek, Avrupa’da sorunları kendisinin çözebileceği iradesini göstermek istemektedir.
     İngiltere’nin Balkan Politikası
* Doğu Avrupa’da varlığını devam ettirmek,
* Dünya’da etkinliğini sürdürmeye çalışmak,
* Balkanlarda Müslüman ağırlıklı bağımsız bir devletin kurulmasına engel olmak,
* Avrupa sorunlarını ABD ile birlikte çözmek,
* Rusya Federasyonu’nun müdahalesine engel olmak istemektedir.
     Fransa’nın Balkan Politikası
* Almanya’nın nüfuz alanının Balkanlarda Fransa aleyhine genişlemesine engel olmak,
* Avrupa’daki sorunları çözebileceğini göstermek,
* Avrupa Birliği içinde liderliğini sürdürmek,
* Balkanlarda Müslüman bir devletin oluşmasına engel olmak istemektedir.
     Rusya Federasyonu’nun Balkan Politikası
* Balkanlardaki nüfuz alanlarını tekrar kazanmak,
* Ekonomik çıkarlarını korumak,
* Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini azaltmak (Müslüman devlet olması nedeniyle)
* NATO’nun bölgedeki etkinliğinin artmasına engel olmak istemektedir.
     Yunanistan’ın Balkan Politikası
* Avrupa ile bağlantısını Sırbistan ve Karadağ üzerinden emniyete almak,
* Slav-Ortodoks dayanışması ile Türkiye’yi Balkanlardan dışlamak,
* Makedonya’nın Yunanistan üzerindeki toprak taleplerine Sırbistan ve Karadağ ile yakın işbirliği sürdürerek engel olmak,
* Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini azaltmak istemektedir.
     Türkiye’nin Balkan Politikası
* Ekonomik yatırımlar yapmak,
* Kredi olanakları sağlamak,
* Eğitim desteğinde ve katkısında bulunmak,
* Burslar vermek,
* İstikrar Paktı’nda aktif rol almak istemektedir.

(Gelecek yazı: Balkan Jeopolitiğinde Türkiye-3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir