İstihbarat Notları (Balkan Jeopolitiğinde Türkiye-4)
İstihbarat Notları (Balkan Jeopolitiğinde Türkiye-4)

İstihbarat Notları (Balkan Jeopolitiğinde Türkiye-4)

     Türkiye’nin Balkanlarla Tarihsel, Sosyal, Ekonomik ve Politik İlişkisi
     Türkiye’nin Balkan Sorunlarına Yaklaşımı:
* Balkanlar’daki gelişmelerde söz sahibi olmak ve bölgedeki Türklerin koruyucusu olarak kabul edilmek.
* Tarihsel Osmanlı mirası algısı; Balkanlar’daki Türk ve Müslüman nüfusla ilgilenme zorunluluğu.
* Balkan krizleri süresinmce Türk kamuoyunun artan ilgisi.
* Kuvvet kullanımından kaçınma, ancak diplomatik açıdan “aktif politika” izleme.
     Türkiye’nin Bosna Krizi Karşısındaki Tutumu:
     Diplomatik açıdan aktif politika izledi. Bosna’ya “meşru müdafaa hakkı” tanınması için tasarı hazırladı. Silah ambargosunun taraflara eşit uygulanmasını savundu. BM tarafından asker gönderilecek ülkeler listesine eklendi.  Cumhurbaşkanı Özal, Bosna Mitingi’ne katıldı ve Bosna-Hersek’i ziyaret etti.
     Türkiye’nin Kosova Krizi Karşısındaki Tutumu:
     Önceleri Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünü savunurken, artan şiddet olayları karşısında Kosovalı Arnavutlar lehine tavır aldı.
* Yugoslavya’ya sert önlemler alınmasından yana olan ABD ile aynı doğrultuda hareket etti.
* Balıkesir ve Bandırma havaalanlarını NATO savaş uçaklarına açtı.
* 1000 kişilik bir birlik ile KFOR’a katıldı.
* Bağımsızlık ilanının ardından Kosova’yı tanıdığını açıkladı.
     Türkiye’nin Balkan Politikasındaki Eğilimleri:
* Tek başına maceraya girişme yerine Batı yanlısı tutum izleme
* Balkan politikasının ABD ve Batı ile uyum ve işbirliği içinde olması
* Balkanlardaki müttefikleri ile Türk kamuoyunun beklentileri arasında denge gözetmesi
     Türkiye’nin Kullanabileceği Araçlar:
* NATO: Türkiye’nin NATO içindeki konumunun Balkanlarla ilintilendirilmesi
* İKÖ: Bölgedeki bunalımların İslam dünyası sorunu olarak görülmesinin sağlanması
* KEİK: 1992’de kuruldu. Fikir babası; Şükrü Elekdağ’dır. Türkiye’nin öncülüğünde kurulan örgüt ile ticari, ekonomik, çevresel ve bilimsel işbirliğini geliştirmek amaçlandı. Üyeler; Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan.
     Unutmadan Söyleyelim:
* BALKANLARDA TÜRK ETKİNLİĞİNE KARŞI YUNANİSTAN, RUSYA FEDERASYONU, SIRBİSTAN VE KARADAĞ’IN ORTODOKS İTTİFAKINA DAYALI ORTAK POLİTİKA İZLEDİKLERİNİ,
* AVRUPA BİRLİĞİ’NİN, ABD’NİN DESTEĞİ OLMADAN AVRUPA SORUNLARINI ÇÖZEMEYECEĞİNİ,
* RUSYA FEDERASYONU’NUN BALKANLARDA SIRP ÇIKARLARINI KORUMAYA DEVAM ETTİĞİNİ,
* RUSYA FEDERASYONU’NUN BOŞNAK VARLIĞINA VE BALKANLARDAKİ TÜRK ETKİNLİĞİNE KARŞI TARİHİ POLİTİKASINI DEVAM ETTİRDİĞİNİ,
* YUNANİSTAN’IN TÜRKİYE’Yİ BALKANLARDAN DIŞLAMAK İSTEDİĞİNİ,
   Son not olarak öylemeden geçmeyelim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir