İstihbarat Notları (Tarihsel Süreçte Türk Dış Politikası-1)
İstihbarat Notları (Tarihsel Süreçte Türk Dış Politikası-1)

İstihbarat Notları (Tarihsel Süreçte Türk Dış Politikası-1)

     Dış Politika Nedir?
* Dış politika, uluslararası ilişkiler disiplininin bir alt dalıdır.
* Bir devletin diğer devlet/devletlere/bölgeye/uluslararası sisteme dönük eğilimleri ile ilgilidir.
* Günlük hayatta dış politika kavramı, genellikle uluslar arası ilişkiler kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılır.
* Dış politika ilk bakışta sadece dış dünyayla ilgili gibi görünmekle birlikte aslında ülkenin iç politikasının bir uzantısıdır.
     İmparatorluktan Ulus-Devlet’e Dış Politika (Benzerlikler ve Farklılıklar)
*Gerek Osmanlı Devleti, gerekse Türkiye Cumhuriyeti, dış politikasında “güç dengesi” politikasından faydalanmışlardır.
* Osmanlı İmparatorluğu döneminde III. Selim’den başlamak üzere bu politika uygulanmaya başlanmıştır. (Napolyon-Mısır/Rusya ile Fransa’ya karşı ittifak)
* Avrupa’ya yüzünü dönmek.
* Bazı benzerlikler olmasına rağmen yönetim felsefesinden kaynaklanan farklar da vardır:
* Osmanlı İmparatorluğu “değişmemek” ilkesi üzerine kurulmuştur.
* Çok uluslu, çok dinli, çok mezhepli İmparatorluğun mevcut sınırlarını ve heterojen nüfusunu milliyetçilik çağına rağmen korumak istemiştir.
* Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti, “değiştirmek” üzerine kurulmuştur. Hayatta kalabilmek ve güçlenmek için küçülmüş, homojenleşmiştir.
* Çağdaşlaşma (batılılaşma) yolunda köklü değişikliklere gidilmiştir.

(Gelecek yazı: Tarihsel Süreçte Türk Dış Politikası-2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir