Organ Bağışı Hayat Kurtarır (3-9 Kasım)

O

       Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, tüm dünyanın olduğu gibi, ülkemizin de en önemli sağlık sorunlarının başında yer alıyor.
       Yaşamı bir başkasından gelecek organ bağışına bağlı olanların sıkıntıları 3-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen “Organ ve Doku Bağışı” haftasında bir kez daha kamuoyuna taşınacak. Organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artmasına karşın, bağış oranındaki yetersizlik nedeniyle birçok hasta hayatını kaybediyor. Toplumda, organ nakli bilincinin oluşturulması için herkesin üzerine önemli görevler düşüyor.
       Organ Bağışı Nedir?
       Kişinin serbest iradesiyle yaşamının tıbben sona erdikten sonra, doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesine organ bağışı denir.
       Organ Bağışı Nasıl Yapılır?
       Organ bağışı iki türlü yapılabilir. Buna göre;
* Canlıdan organ bağışı: Kişinin sağlıklı organlarından birini veya bir kısmını kendi sağlığını ve yaşam kalitesini bozmamak şartı ile ihtiyacı olan bir başka insana bağışlamasıdır.
* Kadavradan organ bağışı: Kişinin ölümden sonra organlarının başka bir insan için kullanılmasına izin vermesi anlamına gelmektedir. Ancak her ölüm sonrasında organ nakli yapılamaz. Kişinin yalnızca yoğun bakım servislerinde, beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucunda organı nakledilebilir.
       Kimler organ bağışında bulunabilir?
       2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanun” da; “18 yaşından büyük ve aklî dengesi yerinde olan herkes, organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.” denilmektedir.
       Organ bağışı nerelerde yapılır?
       İl sağlık müdürlüklerinde, hastanelerde, emniyet müdürlüklerinde (ehliyet alımı sırasında), organ nakli yapan merkezlerde, organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek vb. kuruluşlarda yapılabilir.
       Organ bağışında bulunabilmek için; organ bağış senedini iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir. Organ bağışı yapanların bu durumdan ailelerini haberdar etmeleri, daha sonra çıkacak problemleri önleme açısından yararlıdır. Organ bağışında bulunan kişilerin organ bağışı kartını daima yanında taşıması, organ bağış işleminin karışıklık ve gecikme olmaksızın yerine getirilmesini sağlayacaktır. Kişi organ bağışından vazgeçtiği anda, organ bağış kartını taşımaktan vazgeçmeli ve bu kararı ailesine bildirmelidir.
       Organ bağışının dinî yönden sakıncası var mıdır?
       Organ bağışının dinî yönden sakıncası yoktur. Büyük dinler organ bağışını onaylamakta ve desteklemektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da, Mart 1980 tarih ve 396/13 sayılı kararıyla organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır.
       Organ nakli nedir?
       Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle, görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı veya sadece beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan alınan yeni, sağlam organın konularak, hastanın tedavi edilmesine organ nakli denir.
       Hangi organ ve dokuların nakli yapılmaktadır?
       Günümüzde böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, kemik iliği, kornea, kemik, ince bağırsak, kalp kapağı ve deri en çok nakledilen organ ve dokulardır.
       Bu hastalar, yaşamlarını makinelere düzenli aralıklarla bağlanarak sürdürebilmektedirler. Ancak, kalp ve karaciğer bekleyen hastaların durumları daha da üzücüdür. Diyaliz gibi yardımcı tedavi olanakları olmadığı için kısa sürede yaşamları sona ermektedir.
       Bu insancıl konuda lütfen daha duyarlı olalım ve bir ya da birkaç hayat kurtaralım.

(Prof. Dr. Mustafa Paç)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz