Gizli Servisler (Çin Gizli Servisleri-2)

G

Komünist İstihbaratın Kuruluşu ve Kurumsal Geçmişi
     Birden fazla kuruluş ve zaman zaman görev ve yetki alanlarının karışması nedeniyle uzun bir süre kargaşalık yaşanmıştır.
     Ana akım istihbaratın kurumsal geçmişi şöyledir:
* Özel Şube (1920’lerde)
* Merkezi Toplumsal İşler Şubesi (Kang Şıng’ın başkanlığında devletin kuruluşuna kadar gitmiştir)
* Kang Şıng:
– Modern Çin istihbaratının kurucusu
– Sovyetler Birliği’nde bulunmuş ve istihbarat örgütünde KGB modelini esas almıştır. Bu sebeple, Çin’in Dzerjinskiy’si olarak anılır.
* 1949’dan sonra:
– Merkezi Tahkik Şubesi (Kültür Devrimi’nde lağvedilir, bu devrimin sonlarına doğru yeniden kurulur ve 1983’e kadar devam eder)
– Ulusal Güvenlik Bakanlığı (UGB) (1983’te kurulur. Sivil istihbaratın temel kurumudur. Bugüne kadar dört bakan değişmiştir.

(Gelecek yazı: Çin Gizli Servisleri-3)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz