Dikilitaş-Ejderha-Kardeşler Tepesi (Üç Sivas Efsanesi)

D

       Dikilitaş Efsanesi
       Sivas’ın Çelebiler köyünde iki tane yan yana duran beyaz kaya vardır. Bu kayaların oluşumu hakkında yöre halkı şöyle bir efsane anlatmak­tadır:
       Birbirini çok seven iki genç vardır. Bütün çabalara rağmen kızın ailesi, gençlerin evlilik isteklerini onaylamaz ve oğlan en son çare olarak kızı kaçır­maya karar verir. Kaçan gençlerin haberi köyde tez duyulur ve kız evi oğlan evini basar. Bunun üzerine iki taraf da kaçanların arkasından onları aramaya koyulur ve sonunda Çelebiler Köyü sınırları içinde Dikili Taş mevkiinde iki sevgili yakalanır. Tüm ümitlerini yitiren gençler, “Allahım, bizi bu insanların eline bırakma, ya kurtar ya da taş et!” diye dua ederler. Bunun üzerine genç­ler, yan yana duran iki kaya şeklinde taş kesilir.
       Günümüzde yaramaz çocuğu olan kadınlar, uslanacakları inancıyla onları taşın etrafında üç kere döndürürler.
       Ejderha Efsanesi
       Sivas’a bağlı Küpecik köyünde kocaman gri renkli taşların olduğu bir yer vardır. Yöre halkı tarafından anlatılan efsaneye göre bu taşlar bir ejderhanın taşlaşmış şeklidir:
       Bir karı-koca, sabana koştukları bir çift öküz ile tarlalarını sürerken, te­peden bir ejderhanın üzerlerine doğru geldiğini görür ve korkarlar. Adam, “Ey Allahım! Bu musibeti başımdan al, ben sana bir öküzümü kurban ede­yim,” der. Adamın duası kabul görür ve o anda ejderha taşa dönüşür. Ne var ki, adam sözünde durmaz ve öküzünü kurban etmez. Ertesi gün, karı-koca öküzleriyle tarlaya gelip, tekrar çalışmaya koyulurlar. Dün taş kesilen ejderha, yeniden canlanır ve karı-kocaya doğru tekrar gelmeye başlar. Bunun üzerine kadın, kocasının Allah’a söz verip de kesmediği öküzü hemen keserek ejderhanın ikinci kez taş kesilmesini sağlar.
       Kardeşler Tepesi Efsanesi
       Sivas’ı Malatya’ya bağlayan yolun ve Kızılırmak nehrinin geçtiği Eğri köprüsünün yakınında “Kardeşler Tepesi” denen bir yer vardır. Burada, birbi­rine çok yakın bir mesafede duran beyaz taşlar bulunmaktadır. Bunla­rın oluşumuyla ilgili yöre halkı tarafından iki tane efsane anlatılmaktadır:
       İlki şöyledir: eşkıyaların köyleri basıp, zarar verdikleri bir dönemde, çift­çilikle uğraşan iki kardeş, onların zûlmünden canlarını kurtarmak için tek çare olarak kaçmayı görürler. Bir süre sonra birbirlerinden ayrılıp farklı yön­lere kaçmak durumunda kalan kardeşler, ayrılmadan önce o kadar umut­suzdurlar ki, “Kurtulsak da, birleşsek de, Allah bizi buluştuğumuz yerde taş kessin!” diye dua ederler. Bir zaman sonra bir tepede karşılaşan iki kardeş, Allah tarafından taş kesilir.
       İkinci anlatıda ise, iki kardeş yoğun tipinin olduğu bir gündüz vakti te­peden geçmektedirler. Soğuğa dayanamayan ikili, donarak taş kesilir.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz