365 YÖNTEM; C. Başkaları Hakkında (Bakım-3)

3

Empati Örneği Olun
       Çocuğun empati göstermesi için başkalarının duygularını anlaması ve bunları paylaşabilmesi gerekir. Bu, etrafındaki kişilerde sık sık gözlemlenemediği takdirde öğrenilecek bir beceri değildir. Çocuğunuzun empatiyi fark etmesi için şunları yapabilirsiniz:
       – Çocuğunuz birini incitecek bir şey yaptığında, ona yapılan şeyin aynısını kendisine yapmaktan uzak durun. Bunun yerine, dikkatinizi incinen çocukta ve onun duygularında odaklayın. Sonra çocuğunuzun incinen çocuğun kendini daha iyi hissetmesine yol açacak bir şey yapmasını sağlayın.
       – Birisinin empati gösterdiğine tanık olur olmaz, bunu çocuğunuza gösterin. Sizin hasta olduğunuzu bilen bir komşunun bir kap yemek getirmesi ne kadar güzeldir! Üşüdüğünüzü gören bir çocuğun battaniye ile çıkagelmesini takdir edin…
       – Çocuğunuz okulda meydana gelen kabadayılıkları, ad takmalarını ve eşek şakalarını anlattığında, rolleri değişme oyunu oynayın. Kendisini ağır şakaya maruz kalmış çocuğun yerine koymasını ve bu durumda neler hissettiğini sorun.
Birlikte Televizyon İzleyin
       Televizyonda birlikte yaşayan ve birbiriyle iyi geçinmeye çalışan insanları, aile durumlarını gösteren birçok program vardır. Bunlardan bir tanesini seçin ve ailecek izleyin. Artistlerin birbirlerine nasıl davrandıkları üzerine konuşun ve başka bir artiste empati gösteren artistin tutumunu öne çıkarın. Ayrıca davranışların empatik olmadığı sahnelere de işaret edin. Reklamlar sırasında televizyonun sesini kısarak insanların birbirlerine empatiyle davrandığı bir sahneyi ele alın. En önemlisi çocuklarınıza televizyonda gördükleri şeylerin çoğunun gerçek yaşamda tekrarlanmaması gerektiğini söylemek­tir. Televizyondaki şovların çoğu insanlar arasındaki çatışmalarla ilgilidir. Birbiriyle iyi geçinen ailelerle ilgili şovların sayısı çok azdır.
Çocuğunuzun Dünyası
       Gün içinde çocuğunuza empatinin ne olduğunu göstermek için birçok fırsat çıkar. Aşağıdaki durumlardan herhangi birini ele alın: Çocuğunuzun en sevdiği yiyecek bitmiştir; ev ödevini bulamamaktadır; en sevdiği arkadaşı başka bir yere taşınmaktadır; saç biçiminden nefret etmektedir; vb. Biz bu sorunları kolayca aşabileceğimiz için çocuğumuzun da bunları kolayca çözebileceğini sanırız. Ancak bir an için ken­dinizi çocuğun içinde bulunduğu zor durumdaymış gibi düşünün. O zaman onun açısından bir ev ödevini bulamamanın sizin açınızdan iş hayatında önemli bir siparişi kaybet­mek anlamına geldiğini hatırlayın. Bir süre için düşündükten ve çocuğunuzun sorununun öne­mini kavrayabildikten sonra içinde bulunduğu duygulan ona yansıtın ve empati gösterin. Sizin bu örneğinizden çocuk bir şeyi başkasının gözüyle görmeyi öğrenecektir. Birisi için basit ve kolay çözülebilir olan bir şey, başkaları için zordur. Dinlemek ve anlamak bu nedenle bu kadar önemlidir.

Gelecek Yazı: 365 YÖNTEM: C. Başkaları Hakkında (Arkadaşlık-1)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi