San Marco’nun Tunç Atları (Venedik-İTALYA)
San Marco’nun Tunç Atları (Venedik-İTALYA)

San Marco’nun Tunç Atları (Venedik-İTALYA)

     Venedik dünyanın en ilgi çekici şehirlerinden biridir. Üç yüz adacık üzerine kurulmuş, adalar da birbirine köprülerle bağlanmış, caddeleri kanallardan oluşmuş bu şehir, ana karaya 4 kilometre uzunluğunda bir köprü ile bağlıdır. 3800 metre uzunluğunda ve 50-70 metre genişliğinde olan en büyük kanalı şehri ikiye böler.
     Şehrin tabii güzelliği yanında, muhteşem sarayları, kiliseleri, harika heykelleri de onun çekiciliğini arttırır.
     Venedik, Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra kurulmuştur. 15’inci yüzyılda büyük kanalın kıyısına çok sayıda saray yapılmıştır. Bunlardan biri olan Ca d’Oro, Venedik gotik üslubunun en güzel örneğidir.
     Fondaco del Turchi (Türk Pazarı), Türk tüccarlarının bir buluşma ve mallarını sergileme yeri ve eski şehrin en güzel ve hareketli merkezlerinden biriydi.
     Bugün şehrin en gözde eseri San Marco Kilisesi’dir. Bu kilisenin bulunduğu San Marco Meydanı’nın çevresinde harika mimari eserler yer alır. San Marco Kilisesi, beş kubbeyle örtülüdür ve zemini yaldızlı çinilerle süslüdür.
     Fakat, San Marco’nun, dolayısıyla Venedik’in en güzel sanat harikası, bu kilisenin üst balkonuna yerleştirilen 4 adet at heykelidir.
     Eşsiz değerdeki bu tunç heykellerin Büyük İskender zamanında, M.Ö. 330 yıllarında yapıldıkları biliniyor, fakat ilk konuldukları yerin neresi olduğu bilinmiyor.
     Romalıların Yunan sitelerine hâkim olmalarından sonra bu dört heykelin bulundukları yerden alınıp Roma’ya getirildikleri ve İmparator Adrianus’un mozolesine konuldukları anlaşılmaktadır.
     İstanbul’u yeni Roma’nın (Bizans) başkenti yapan Konstantin, şehri süslemek için bu atları Roma’dan İstanbul’a getirtmiş ve At Meydanı’na diktirmişti. 1204 yılına kadar atlar orada kaldılar.
     1204 yılında Haçlılar İstanbul’u işgal etti. Bu işgal sonunda pek çok sanat eseriyle birlikte bu atları da Venedik’e götürdüler.
     Napolyon savaşlarına kadar atlar Venedik’te kaldı. Fakat Napolyon Venediği işgal edince, bu atları en güzel ve en değerli ganimet olarak gördü ve Paris’e götürdü.
     Paris’te önce Tuilerie parkına, sonra Carrousel anıtının yanına yerleştirilen atlar, burada da çok kalmadı. Viyana Antlaşması’ndan sonra heykellerin Venedik’e iade edilmesi kararlaştırıldı. Venedik’e getirilen atlar, San Marco Kilisesi’nin üst balkonuna, meydana dönük bir şekilde yerleştirildi ve kiliseye başka dini yapılarda olmayan bir görünüm kazandırdı.
     Yüzyıllardan beri, böylesine güzel, ölçülü bronz at heykeli yapılamadığı hususunda tüm heykeltıraşlar hemfikirdirler. Venedikliler bu atların yok olmasıyla Venedik’in de çökeceğine inanıyorlar. Çünkü tarih, bu harika heykellerin en az beş defa yer ve sahip değiştirdiğini, her zaman güçlü olanın ülkesinde kaldığını göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir