Gizli Servisler (Çin Gizli Servisleri-4)

G

     Ulusal Güvenlik Bakanlığı (UGB) – Toplam 11 Büro
* Yurtiçi Bürosu (1. Büro)
– Eleman alımı, yurtdışında çalışan elemanların ülke ziyaretlerini organize etme.
* Yurtdışı Bürosu (2. Büro)
– Yurtdışı icraatlar, görev dağılımı yapma, verilen raporları analiz ederek üst makamlara iletme, yurtdışı personel alımı.
* Hong Kong-Makao-Tayvan Bürosu (3. Büro)
– Bu üç bölgeyle ilgili faaliyetler
* Teknik Büro (4. Büro)
– İstihbarat toplama ve karşı istihbarat mesleği ile ilgili teknikler üzerine çalışma ve geliştirme, gözetleme, telefon dinleme, fotoğraf çekme, sesli kaydetme, iletişim ve istihbarat aktarımı teknikleri.
* Bölgesel İşler Bürosu (5. Büro)
– Yerel şubelerin koordinasyonu
* Karşı İstihbarat Bürosu (6. Büro)
– Karşı istihbarat yurtdışında organize olmuş rejim karşıtı Çinliler ve Çin’e demokrasi getirmeyi görev edinmiş Batılı kurumlar.
* Rapor Bürosu (7. Büro)
– Doğruluğu kontrol, istihbarat raporları ve çeşitli gizli raporlar hazırlama. Büronun alelade raporları bütün devlet kademelerine dağıtılırken, büro sadece en üst makamlara yönelik özel raporlar da hazırlar.
* Uluslar arası Güncel İlişkiler Enstitüsü (8. Büro)
– Dünyanın en büyük uluslararası ilişkiler enstitülerinden birisi; açık kaynaklardan faydalanıp bilgi toplar. 10 tane araştırma masası vardır:
– Küresel Ekonomi Masası – ABD Masası – Rusya Masası – Doğu Avrupa Masası – Batı Avrupa Masası – Ortadoğu Masası – Japonya Masası – Asya Masası – Afrika Masası – Latin Amerika Masası
– Üç tane süreli yayını vardır:
– Kitap-Gazete Özetleri (3-4 günde bir yayınlanır)
– Uluslararası İlişkiler Araştırmaları (10 günde bir yayınlanır)
– Güncel Uluslararası İlişkiler (Mevsimlik yayınlanır)
* Karşı Casusluk Bürosu (9. Büro)
* Bilim ve Teknoloji Bürosu (10. Büro)
– Ekonomik, bilimsel ve teknolojik istihbarat toplama
* Bilgi İşlem Destek Bürosu (11. Büro)
– Elektronik ortamda bir araya getirilen istihbaratın analizi, bakanlığın bilgisayar ağının işletimi.
– Elektronik istihbarat toplama; Çin istihbaratının elektronik sistemlerini, sızma ve saldırılardan koruma.
* Diğer Bağlı Birimler:
– Dış İlişkiler Ofisi (Diğer ülkelerin istihbarat servisleriyle ilişki ve işbirliği)
– Eğitim Okulu (İstihbarat kadrolarını yetiştirme)

(Gelecek yazı: Çin Gizli Servisleri-5)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz