Gizli Servisler (Çin Gizli Servisleri-5)
Gizli Servisler (Çin Gizli Servisleri-5)

Gizli Servisler (Çin Gizli Servisleri-5)

     Halkın Kurtuluş Ordusu – 2. Şube (2HKO)
* Askeri alanda bilgi toplama
* Askeri ataşeler
* Büroları:
– Birinci büro: Askeri istihbarat, ülke içi ve komşular
– Batı ülkeleri analiz bürosu: ABD ile ilgili açık bilgi kaynaklarını değerlendirme
– Bilim ve teknoloji bürosu: İki elektronik fabrikası, iki araştırma enstitüsü, bir üniversitenin bilişim merkezi
– Pekin Uluslararası İlişkiler Enstitüsü: Resmi ve bürokratik bir ilişkisi yok. Ancak enstitünün akademik personelinin neredeyse hepsi ya ordu mensubu ya da ordu emeklisi
– HKO Uluslararası İlişkiler Enstitüsü: Hizmet içi eğitim. Gelişmiş metot ve teknikleri öğretme
     MAO devrinde Pekin’de 8341. Birlik olarak adlandırılan Merkezi Güvenlik Alayı vardı.
* Mao’nun ölümüne kadar bu alay, Mao’nun bir özel istihbarat birimi gibi çalışırdı.
* Ülke içinde birçok gizli faaliyet göstermiş,
* Mao’nun ofisinde dinleme cihazları bulmuş,
* Mao’nun rakiplerini gözetlemiş,
* Mao’nun ölümünden sonra lağvedildiği düşünülmekte.
     Halkın Kurtuluş Ordusu – 3. Şube (3HKO)
* Kriptoloji birimi
* Muhabere ve elektronik istihbarat
* İstasyonlarının kapsadığı alandaki her türlü radyo dalgalarını ve telefon görüşmelerini izleme yeteneği
* Halkın Kurtuluş Ordusu’nun bilgisayar sistemlerinin güvenliği
     Toplam On İki Büro vardır:
* Birinci Büro: Şifre çözme, şifreleme ve diğer bilgi güvenliği işleri
* İkinci Büro: Özellikle ABD ve Kanada’ya yönelik olarak siyasi, ekonomik ve askeri istihbarat toplama
* Üçüncü Büro: Radyo sinyallerini toplama, yayın kontrolü ve güvenliği, sınır bölgelerinde sınır kontrol ağları hakkında istihbarat toplama
* Dördüncü Büro: Kore ve Japonya ile ilgili istihbarat
* Beşinci Büro: Rusya ile ilgili istihbarat
* Altıncı Büro: Tayvan ve Güney Asya hakkında istihbarat
* Yedinci Büro: Bünyesinde birçok İngilizce tercüman var. Mensuplarının çeşitli bilim dallarında yayınları var.
* Sekizinci Büro: Çok sayıda değişik diller bilen elemanlar. Başta Batı ve Doğu Avrupa, Orta-Doğu, Afrika ve Güney Amerika’dan istihbarat
* Dokuzuncu Büro: Stratejik istihbarat analizi, veri tabanları idaresi
* Onuncu Büro: Batı ve Kuzey komşu ülkeleriyle ilgili istihbarat toplama. Uzaktan ölçüm, füze takip ve nükleer testler
* On Birinci Büro: Elemanları arasında Rusça bilenler var. Rusya ile ilgili istihbarat toplama
* On İkinci Büro: Uydu takip, uydu haberleşme, uydu kaynaklı muhaberat ve elektronik bilgi toplama
* Diğer bağlı birimleri: Askeri bölgelere dağılmış olan Teknik Keşif Büroları. Muhaberat istihbaratı, tercüme, kriptoloji, bilgisayar ağı savunması ve kullanımı
     Halkın Kurtuluş Ordusu – 4. Şube (4HKO)
* Elektronik istihbarat toplama ve savunma
* Bunları işleme ve saldırı

(Gelecek yazı: Çin Gizli Servisleri-6)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir