Tarihin Bilinmeyenleri (Portatif Kaleler)
Tarihin Bilinmeyenleri (Portatif Kaleler)

Tarihin Bilinmeyenleri (Portatif Kaleler)

       Portatif Kale
       Koca bir kalenin birkaç saatte inşa edilmesi büyük bir başarıdır, ama bunu Romalılara kimse söylememişti. Her günün sonunda, taşınabilir kalelerini söker, sonra da tekrar inşa ederlerdi.
       Gün boyunca süren uzun bir yürüyüşün sonunda Romalı piyadeler güzel bir ateşin başında yemek yemeyi akıllarına bile getiremezlerdi, çünkü önce inşa etmeleri gereken bir kaleleri olurdu. Lejyon, keşif birliğinin seçtiği alana vardığında, askerler sırt çantalarını indirip küreklerini ve kendi duvar parçalarını çıkararak kazmaya başlarlardı.
       Tıkır Tıkır İyleyen Bir Makine
       Her asker kendi işini bilirdi. Kumandanının emirlerine uymamanın bedeli kırbaç ya da daha beter bir şey olduğundan askerler hemen işlerine koşarlardı. Önce kaleyi çevreleyen bir hendek kazar, sonra kare biçiminde toprak bir duvar örerlerdi. Sonra her adam kendine ait duvar parçasını -boylamasına birbirine bağlanmış tahtalar- toprak duvara yapıştırırdı. Ve kale bitmiş oldurdu, hendek pek derin olmasa da iş görürdü.
       Hazır Şehir
       Kale biter bitmez, birlikler içeri dolar ve bir çadır kent kurarlardı. Ama yolları olmayan bir şehir tamamlanmış sayılmaz tabii. Bundan dolayı, çadırlar askeri bir şema titizliğinde sıralanırdı. Ana caddeye, evet ana cadde denirdi ve karargah, malzeme çadırları gibi en önemli çadırlar buraya kurulurdu.
       Arka sokaklarda ise hastane, generalin muhafızları ve Romalıların fethettiği şehirlerden alınmış tutsaklardan oluşan yedeklerin çadırlarını bulabilirdiniz. Kampı takip edenlerin de (subayların hizmetkârları, köleler, doktorlar ve hatta bir tür seyyar pazar işleten tüccarlar) çadırları vardı. Her gün aynı kalede kalınırdı, tek fark değişen manzaraydı.
       Kampım, Güzel Kampım
       Piyadeler kendi çadırlarını kurmadan önce, bütün kumandanların ve marangozlar, topları kullanan makineciler, kuşatma sırasında duvarların altını kazan istihkâmcılar ve çeşitli diğer destek personelinin çadırlarını kurmak zorundaydılar.
       Öyle Çok İş Vardı ki
       Bütün bunlar yapıldıktan sonra bile daha çok iş olurdu. Bazı askerler başını saman yatağına koyabilirdi ama tutulması gereken nöbetler vardı. Ayrıca yiyecek toplamak, yakacak toplamak, su taşımak gibi gece gündüz devam eden işler vardı. Düşük rütbeli piyadelerin bütün bu işleri yapması gerekiyordu.
       Haydi Yemeğe
       Trampetler yatma, kalkma ve nöbet değişim zamanlarını haber verirdi. Sorunu yavaş yavaş anlamaya başlamışsınızdır. Ha, bir de yemek zamanını. Yemekte ekmek ve ekşi şarap vardı… O kadar!
       Tekmil
       Her sabah tüm askerler subaylarına, tüm subaylar üst rütbeli subaylarına, tüm üst rütbeli subaylar da konsüllerine rapor verirlerdi ki, bu sonuncular emirleri verirdi. Sonra, tüm bu süreç, yukarıdan aşağıya doğru emirlerin bildirilmesi için tekrarlanırdı. Yetkili kişi emir vermeden hiçbir şey yapılamazdı. Her şeyin bir prosedürü vardı ve buna her zaman harfiyen uyulurdu.
       Tekrar Yola Devam
       Kampı toplama vakti geldiğinde trampetler başka bir işaret verirdi. Birlikler çadırları toplar ve her şeyi paketlemek için koşuştururlardı. İkinci işarette çadırları, duvar parçalarını ve bagajları atlara, katırlara ve kendilerine yüklerlerdi. Ardından, askeri bir disiplinle, kamptan geriye kalanları ateşe verirlerdi. Böyle ustalıkla kurdukları kamplarını başkalarının kullanmasını hiç istemezlerdi. Üçüncü işarette gruplar halinde askeri düzene geçerlerdi. Moral yükseltmek için yapılan selamlamadan sonra, o gece her şeyi yeni baştan yapmak üzere yola çıkarlardı.
       Peki, Bunca Zahmete Değer miydi?
       Dünyayı fethetmek Romalılara özgü bir yetenekti ve bunu organizasyon yetenekleri izlerdi. Bunların üstüne bir de seyyar kaleleri oldu mu artık her şeye hazırdılar. Bir de her zaman inisiyatifi elde tutma politikalarını eklediğinizde neredeyse yenilmez hale gelirlerdi. Sonuç ortada; koskoca bir dünya imparatorluğu…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir