Omurga Cerrahisi

O

       Tıp alanındaki bilgi birikiminin özellikle son zamanlardaki artışı daha detaylı bir uzmanlaşmayı da beraberinde getirdi. Bu olaya ortopedi ve travmatoloji bilimi açısından baktığımızda omurga cerrahisi ve el cerrahisi uzmanlık alanlarının ortopediden bağımsızlaştığını görürüz.
       Omurga Cerrahisi
       Omurga cerrahisi insan omurgasının her türlü hastalığı ile ilgilenir. Boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumundan oluşan omurgamız birbirine benzeyen otuz iki omurdan oluşur ve bu omurların oluşturduğu kanal içerisinde omurilik yer alır. Kuyruk sokumu hariç boyun, sırt ve bel omurları hareketlidir. Her iki omur arasında ‘disk’ denilen kıkırdağımsı bir yapı bulunur. Ayrıca her iki omur arasında sağlı sollu bir çift sinir kökü çıkar. Omurilik ve sinir köklerinin omurga ile olan yakın komşuluğu omurga hastalıklarını daha da önemli kılar. Boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumu omurgamızda doğuştan veya sonradan ortaya çıkan şekil bozuklukları, kırık ve çıkıklar, yaş ile ortaya çıkan hastalıklar, iltihaplar ve tümörler omurga cerrahisinin alanına girer.
       Hangi Hastalıklarla İlgilenir?
       Skolyoz adı verilen omurga eğrilikleri, kamburluklar, omurga kırıkları, omurga çıkıkları, bel fıtığı adı da verilen disk hastalıkları, bel kemiğinde kayma, omurga tüberkülozu, omurgada yerleşen brusella, omurganın diğer mikroplu hastalıkları, omurgada yerleşen iyi ve kötü huylu tümörler ve daha birçok hastalık omurga cerrahisinin alanına giren hastalıklardır. Bu hastalıklar kendilerini boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı ve kuyruk sokumunda ağrı olarak ortaya koyabilirler. Bunun dışında boyun omurgasındaki bir hastalık kol ağrısı; sırt omurgasındaki bir hastalık göğüs kafesinde tek taraflı ağrı; bel omurgasındaki bir hastalık bacak ağrısı ve kuyruk sokumumuzdaki bir hastalık makata vuran bir ağrı olarak kendini gösterebilir. Kollardaki ve bacaklardaki uyuşma hissi, kuvvet kaybı yine önemli belirtilerdir. Özellikle çocukların omurga hastalıkları ayaklarda şekil bozukluğu olarak kendini gösterebilir. Yine çocuklardaki bel ağrıları üzerinde önemle durmak gerekir.
       Teşhis Yöntemleri Nelerdir?
       Omurga cerrahisi, teşhise çeşitli inceleme yöntemlerini kullanarak ulaşır. Bunlar röntgen filmleri, bilgisayarlı tomografi, MR olarak bilinen manyetik rezonans görüntüleme, diskografi denilen disk içerisine boyalı madde verilerek çekilen filmler, EMG ve gerekirse biyopsi olarak sıralanır. Özellikle bilgisayarlı tomografi ve MR oldukça detaylı bilgi verir ve gerektiğinde vücuda boyalı ilaç verilerek çekilebilir.
       Tedavisi Nasıldır?
       Omurga cerrahisi tıp alanındaki gelişmelerden en çok faydalanan bilim dallarından biridir. Bugün artık birçok eğrilik veya kamburluk tamamen veya tama yakın düzeltilebiliyor. Kırıklar ve çıkıklar vida sistemleri ile tespit edilerek hasta hemen ayağa kaldırılabiliyor. Şiddetli ağrısı olan bir bel fıtığı hastasının ağrısı ameliyatla dindirilebiliyor. İltihabın veya tümörün harap ettiği omurlar çıkartılıp yerlerine sağlam metal destekler koyulabiliyor.
       Omurga cerrahisi teşhis yönünden çok iyi imkânlara ve tecrübeli ellerde yüz güldürücü sonuç veren tedavi yöntemlerine sahiptir.

(Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr. N. Cihangir İslam)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz