Gizli Servisler (Çin Gizli Servisleri-8)

G

     Modern Çin İstihbarat Tarihinden Örnekler
* Ejderha İnindeki Üç Kahraman
– İç savaş sırasında görev yapmış,
– Guo Min Dang istihbarat birimi içerisinde yükselmiş olan üç komünist ajandır.
     Larry Wu-day Cin
* 1940’larda Çin’de ABD ordusu irtibat bürosunda görevliydi.
* Çin istihbaratı kendisine para teklif eder
* Sonra CIA’da tercüman olarak işe girdi.
* 1983’e kadar bilgi sızdırdı.
* Sızdırdığı en önemli bilgi; Nikson’un Çin’le diplomatik ilişki kurmakta istekli olduğu bilgisidir.
* 1985’te deşifre edildi.
     Boursicot
* Pekin’deki Fransız elçiliğinde önce bir kâtip, sonra diplomat olarak çalıştı.
* Bir aşk ilişkisi sonucu Çin istihbaratınca tehdit edildi.
* Tehdit ona casusluk suçlaması yöneltmek şeklindeydi.
* 1969-1972 Çin ve 1977-1979 Moğolistan görevleri sırasında bilgi sızdırdı.
     Ci Mak
* 1960’larda Hong Kong’a yerleşir.
* Burada ABD gemi ve görevlilerinin kaydını tuttu.
* 1978’de ABD’ye göç etti, 1985’te vatandaşlık aldı.
* Bu sırada başka casuslar için kuryelik yaptı.
* 1996’da güvenlik soruşturmasını geçti ve bir teknoloji şirketinde çalışmaya başladı.
* Buradan teknolojik bilgileri sızdırdı.
* 2005’te deşifre oldu.
* Başından beri Çin istihbaratı tarafından yönlendirildi.
* 30 küsur yıl sadece açık istihbarat ve kuryelik yaptı.
* 1996 sonrası gizli bilgilere erişim ile ilgilendi.
     Wu Bin
* Batılı fikirlere yakın bir profesör.
* 1989 Tienanmen olayları destekçisi.
* Tehdit edildi; ya hapse atılacak ya da casusluk yapacaktı.
* Casusluğu seçerek ABD’ye gider ve paravan şirketler vasıtasıyla teknolojik bilgi sızdırır.
* 1993’te deşifre oldu.
     Glenn Duffie Shriver
* 2004’te Şanghay’da bir yüksek lisans öğrencisi.
* Bir bildiri yarışması ilanına başvurur.
* Çin istihbaratı bu başvuru üzerine onunla ilişki kurdu ve 120 ABD doları verdi.
* ABD’ye dönünce iki kere Dışişleri Bakanlığı’na başvurdu ama giremedi.
* Bir kere 30.000, bir kere de 40.000’lik ödemeler aldı.
* CIA’ya iş başvurusu yaptı.
* Güvenlik soruşturması sırasında çelişkili bilgiler sebebiyle 2010’da deşifre oldu.
     Avrupa’da
* 2008 İsveç: Bir Uygur göçmeninin Avrupa’daki Uygur diasporası hakkında bilgi sızdırması.
* 2009 Almanya: Münih’teki Çin konsolosloğu merkezli bir istihbarat ağı deşifre edildi.
     Sonuç (Özet)
* Çin’de istihbaratın tarihi eski.
* Günümüz Çin’inin istihbaratı ise kurumsal olarak yüz yıla yakın bir geçmişe sahip.
* Bugün Çin’de istihbarat işini yürüten sivil ve askeri kurumlar var.
* Sivil kurumlar; Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Toplumsal Asayiş Bakanlığı
* Askerî kurumlar; Halkın Kurtuluş Ordusu’na bağlı İkinci, Üçüncü ve Dördüncü şubeler.
* Ayrıca Deniz ve Hava Kuvvetleri ile İkinci Topçu Birliği’nin ayrı istihbarat daireleri bulunuyor.
* Bunların dışında bir birim de Devlet Sırları Bürosu
* Bu istihbarat birimlerinin görev alanları belirlenmiş olmasına rağmen, bunlar bazen çakışabilmekte.
* Karışıklık yaratan diğer nokta, gelişmiş ülkelere yönelik olarak yürütülen bilgi sızdırma faaliyetlerinin hepsinin istihbarat birimlerinden gelmemesidir. Çin şirketleri de yurt dışına yönelik olarak teknolojik ve ticari anlamda yoğun bir bilgi toplama faaliyeti içerisindedirler. Bazen Çin şirketlerine bilgi sızdıran elemanların amatörlüğü yanlış olarak Çin istihbaratına atfedilmektedir.
* Çin istihbarat birimlerinin yöntemleri büyük ölçüde klasik istihbarat yöntemlerine benzer.
* Askerî, sosyal, demografik ve benzeri alanlarda istihbarata yöneliktir.
* Bu klasik alanlara ek olarak elektronik ve teknolojik bilgi toplama, elektronik savaş yürütme ve fikrî mülkiyet bilgileri sızdırma çalışmaları mevcuttur.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz