Gizli Servisler (İran Gizli Servisleri-4)
Gizli Servisler (İran Gizli Servisleri-4)

Gizli Servisler (İran Gizli Servisleri-4)

         VEVAK
     Asli personeli, ya İran elçilik ve konsolosluklarında çalışan diplomatlar veya rehberlik ve propaganda temsilcileridir.
     Gayri resmi personeli arasında ise, İran Hava Yolları personeli, İranlı öğrenciler, işadamları, gazeteciler ve bazı muhalefet mensupları bulunmaktadır.
     İran Cumhurbaşkanı ve dinî liderlikte “onay” makamı olarak baş sorumluluğu yüklenmektedir.
     VEVAK, bilgi toplamanın yanında radikal gruplar ve İslâmi Hareket Örgütleri ile irtibat sağlamaktan da sorumludur.
     İran İstihbarat Bakanlığı’nın toplam 12 başkanlık ve 64 genel müdürlüğü vardır.
     VEVAK güdümlü faaliyetlerin  iki ana hedefi bulunmaktadır;
* Rejim muhaliflerini cezalandırmak.
* İslâm Devrimi’ni ihraç etmek.
     Bugün İran bu faaliyetlerini özellikle tüm Kafkasya, Güney Asya ve Orta Doğuda yoğun olarak icra etmektedir.
     Şii jeopolitiğini ilgilendiren her bölge operasyon hedefi olarak seçilmektedir.
     İran İstihbarat Bakanlığı denilen kurum tamamen İran Devrim Muhafızları alt birimi gibi faaliyet  göstermektedir(?)
     VEVAK bünyesindeki bulunan istihbarat kurumları:
     SAVAMA
     Dış istihbarattan sorumlu asıl servistir.
     Batılı ülkelere yönelik faaliyetler, Hizbullah ve diğer şeriatçı örgütlerin faaliyetlerini yönlendirir.
     PASDARAN (Devrim Muhafızları)
     120 binin üzerinde askeri personeli olan yapı, rejim muhaliflerini takip etmekle görevli bir istihbarat ünitesine de sahiptir.
     “Basij” adı verilen gönüllüler de PASDARAN’ın kontrolü altındadır. 900 000’den fazla elemanı olan yapı, Şii itikadına (jeopolitiğine) uymayan kişilerin tespiti ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadırlar.
     Dış operasyonlar her halükarda SAVAMA ile ortak yürütülmektedir. Yine başında bir general bulunan PASDARAN’a bağlı “Kudüs Kuvveti” de ülke dışı harekâtlardan sorumludur.
     Kurtuluş Hareketleri Dairesi
     PASDARAN’ın Körfez Taburu olarak kurulmuştur
     PPP, ASALA, Japon Kızıl Ordusu ve Hizbullah gibi uluslararası terör örgütlerine uzun yıllar boyunca askerî, malî ve lojistik destek vermiştir.
     Bu faaliyetlerine açık veya gizli olarak halen devam etmektedir.
     İran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı (J-2)
     Şah döneminde ABD sistemine göre teşkilâtlanan bir yapıdır.
     Daha çok klasik askerî istihbarat ile meşgul olmaktadır.
     Nizami Ordu Kontr-Espiyonaj (İKK) Teşkilâtı
     Nizami Ordu Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda, İstihbarat Başkanlığı olarak bilinen bu makama, Dini Liderin tasvip ettiği kişiler arasından atama yapılır. İstihbarat Bakanlığı ile çok sıkı bir koordine içerisinde çalışmaktadır. Genel olarak şu görevleri icra etmektedir;
     Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı ile ilgili kuruluşların korunması için; yıkıcı, bölücü, siyasi akımlar, casusluk, sabotaj ve öldürme gibi faaliyetleri tespit, teşhis ve önleme, personel, tesis, araç ve haberleşme güvenliğinin sağlanması.

(Gelecek yazı: İran Gizli Servisleri-5)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir