Gizli Servisler (İran Gizli Servisleri-5)

G

     İran istihbarat teşkilatının günümüzdeki faaliyetleri
     İran’ın Türkiye’ye rejim ihraç etme, ülkemizdeki şeriatçı olduklarını iddia eden terör örgütlerini destekleme faaliyetlerini uzun süredir yürütmektedir.
     Günümüzde İran’ın bu ve daha geniş istihbari faaliyetlerini ve operasyonlarını genişleterek artırdığı söylenebilir.
     PASDARAN’ın Suriye’de savaştığı, istihbarat ve Gayri Nizami Harp faaliyetlerinde bulunduğu basın organlarına kadar yansımış bir İran faaliyetidir.
     İran’ın Lübnan’da, Hizbullah ile ilişkisi ise eskiden beri bilinmektedir.
     İran; ABD ve Batı’nın yaptıkları icraatlarla ortaya çıkarmakta oldukları Şii hilali oluşumunu kendi menfaatlerine hizmet ettiği için el altından desteklemektedir.
     Arap Baharı’nı; Suudi Arabistan ve bazı körfez ülkelerinde bir Şii Baharı’na dönüştürmeye çalışmaktadır.
     İran; Irak’ta bulunan şeriatçı Şii yapıların tamamı ile yakın işbirliği halindedir. Laik Şiiler daha Arap milliyetçisi olmakla birlikte bunlarla da yakın ilişki kurma çabası içindedir.
     İran; Irak kuzeyindeki Sünni Kürt şeriatçı örgütlerinin de baş destekçisidir.
     Talabani bölgesi İran’a yakın olduğundan, daha önce İran ile işbirliği tecrübeleri bulunduğundan ve İran’ın acımasız operasyonlarından duydukları korkudan dolayı Talabani yönetimi (KYB) her zaman İran ile yakın ve iyi ilişkiler içinde bulunmaya çalışmıştır.
     İran, Irak kuzeyindeki faaliyetlerine devam etmekte ve PKK’ya destek vermektedir.
     Özet
     İran’ın güçlü bir istihbarat teşkilatlanması bulunmaktadır.
     İran bu gücünü hiç kimseyi umursamadan çıkarları doğrultusunda en sert şekilde ve sonuna kadar kullanmaktadır.
     CIA ve MOSSAD gibi dünyanın önde gelen istihbarat teşkilatlarının bile ciddiyetle dikkate almak zorunda kaldığı bir unsur haline gelmiştir.
     İran, istihbarat teşkilatlarını sadece bir haber alma teşkilatı olarak değil, operasyonel bir yetenek olarak ta kullanmaktadır.
     Bu yapısıyla etki yaratabilmekte, etki alanını genişletebilmekte, İran’a yönelik tehditleri uzakta karşılayabilmektedir.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz