İngilizler Böyledir İşte (7)

İ

* Kâinatın yaratıcısı, sanki dünyanın ekseni etrafında dönmesini sağlama görevini onlara vermiş gibi, İngilizler tarihten önceki zamanlardan beri bu görevlerini sürdürmüşler ve ulaşılamayan bütün yerlerin sahipleri kendileri imişçesine davranarak, buraların yabancı ellere geçmesine engel olmuşlardır. Topraklarını genişletmek konusunda her zaman hırslı olmuşlar, her şeyi yutmak ve her yeri istila etmek istemişlerdir. Bu yüzden, dünyada “ıssız ada” diye bir yer kalmamıştır. Çünkü hepsi İngilizler tarafından zapt edilmişlerdir!
* 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında otuz bin İngiliz askeri, İrlanda’yı işgal etmek uğruna ülkeyi kana bulamışlar, halka şiddet ve acı dolu kara günler yaşatmaya başlamışlardı. Hâlen de yaşatıyorlar! Temelinde zulüm ve adaletsizlik olan İngiliz sömürgeciliği, baskılara dayanamayan binlerce ailenin sırf bu yüzden Avustralya’ya göç etmesine sebep olmuştur!
* İngilizler Amerikalılardan hoşlanmazlar! Onları, müşterek aileden ayrılmış, yalnız giderken Kuzey Amerika kıtasının büyük bir bölümünü de yanlarında götürmüş kardeşler gibi görürler! Aslında hazmedemedikleri şey, kendilerinin olması gereken bu büyük ülkenin ellerinden alınmış olması ve İngilizlerin de onlar tarafından kıtadan kovulmuş olmalarıdır!
* İngiliz askeri okullarında, Amerika’da insanlara öğretildiğinden çok daha fazla “Amerikan İç Savaşı” hakkında bilgi verilir… Neden acaba?
* İngilizler, Fransızları da sevmezler! Onlara karşı gizli bir kıskançlıkları vardır. Öyle ki, deniz üzerinde, mizana direğine çekili Fransız bayrağını selamlamayan bir gemi, kesinlikle bir İngiliz gemisinden başkası olamaz!
* Emekli bir general, yeryüzünde kendisine uygun bulduğu bazı ülkeleri zapt etmek rüyasını hâlâ görüyorsa, o mutlaka bir İngiliz generalidir!
* Her ne kadar aynı soydan geldikleri ispat edilmiş olsa da, İngilizlerin, o muazzam Cebelitarık kayalığının üzerinde yaşayan kuyruksuz maymunların sayılarının giderek artması nedeniyle korktukları ve onlarla uyumlu bir halde yaşamalarının mümkün olmaması karşısında çaresiz kalarak generallerinin en çirkinlerini Cebelitarık’a gönderdikleri, ancak son yıllarda antro-popitek özellikler gösteren generallerinin sayısının azalması karşısında, bu bölgeyi gerçek sahipleri olan İspanyollara vermek kararını aldıkları söylenmektedir!
* İngilizlerin her önüne çıkan toprağı kendi mülkiyetlerine geçirdikleri devirde, Fransa Kralı I. François dayanamamış ve “Hazreti Âdem’in vasiyetnamesinde bu geniş mirasın onlara bırakıldığını gösteren maddeyi görmeyi pek isterdim!” diye bağırmaktan kendini alamamıştır!
* İngilizlerin, pek revaçta tuttukları uydurma Gotik tarzından doğma Anglo-Sakson modasını, tüm sömürgelerinde, iç ve dış mimarilerde kullanma alışkanlıkları vardır!
* Güneşin batmadığı imparatorluk diye tanımlanan İngiltere, daha doğrusu Büyük Britanya’da hemen herkesin az çok coğrafya ile meşgul olmasının acayip bir tarafı yoktur. Ancak, yeni ya da eski sömürgelerinin coğrafik yapılarını tam tamına incelemek hiçbir öğrenciye nasip olmamıştır; çünkü onlar bu sırada okulu bitirirler de ondan!
* İngilizler, “okyanus paçavracıları” olarak tanınırlar. Deniz üzerinde bulunan bir adacığı gördükleri zaman, orayı hemen kendilerine mal etmekte gecikmezler!
* Yine İngilizler, denizlere hükümran olma çabası içerisinde bilhassa boğazları ele geçirmeye gayret etmişler ve bütün buraları birer Cebelitarık yapma fırsatını kaçırmamışlardır!
* Aden şehri, kendi çıkarı için daima iyi bir yönetici olan Büyük Britanya’nın kemerine bağlı o bir sürü anahtar destesinden Kızıldeniz’e ait bir anahtardır. 11. ve 12’nci yüzyıllardan beri önem kazanmış Perim Adası’na 1823 senesinden buyana yerleşen İngilizler, burayı da ikinci bir Cebelitarık yapmışlardır.
* 1507 yılında Portekizli Albuquerque tarafından ele geçirilerek Portekiz egemenliğine giren ve sonra bağımsızlığını kazanan Umman Sultanlığı ve buranın Maskat şehrini İngilizler korumaya almışlardır. İspanya’nın Cebelitarık’ından, Aden’in Cebelitarık’ından ve Perim’in Cebelitarık’ından sonra Basra Körfezi Cebelitarık’ını kurmayı ümit ettiklerinden kuşku duymamak gerekir. Bu duruma göre, şu inatçı Saksonların eninde sonunda dünyadaki bütün boğazları Cebelitarık’laştıracakları kaçınılmazdır! 

(Gelecek yazı: İngilizler Böyledir İşte-8)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz