Gizli Servisler (İngiliz Gizli Servisleri-1)

G

     İngiliz İstihbaratının Tarihsel Gelişimi
* Thomas Cromwell (1485-1540): Kral VIII. Henry dönemi Adalet Bakanı
* İngiliz istihbaratının temeli (1530)
     İngiliz İstihbarat Tarihindeki Servisler
* Siyasi istihbarat odaklı Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Servisi (Foreign Office Intelligence Service)
* Askeri istihbarat odaklı Milli Savunma İstihbarat Servisi (War Office Intelligence Service)
* İngiliz sömürgelerinin takip ve kontrolüne odaklı Sömürgeler Bakanlığı İstihbarat Servisi (Colonial Intelligence Service)
* Ekonomik, endüstriyel ve ticari istihbarat odaklı Ticaret Bakanlığı İstihbarat Servisi (Board of Trade Intelligence Service)
     İngiliz Gizli Servis Bürosu
* Vernon Kell (K) (1873-1942)
* Mansfield Cumming (C) (1859-1923)
* William Melville (M) (Londra Polis Teşkilatı’ndan emekli başkomiser, Vernon Kell’in yardımcılarından.
     İngiliz Gizli Servis Bürosu
* Kuruluşu: 1909
* Alman istihbaratına karşı
* İngiliz Gizli Servis Bürosu; MI5 ve MI6 ile koordinelidir. MI5 ve MI& da birbirleri arasında koordineli çalışırlar
* MI = Military Intelligence (Askeri İstihbaratı)
     MI5
* İngiliz iç istihbaratı
* 1989 yılına kadar çalışmalarının yasaya bağlı olmaması
* Şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetime kapalılık
* Şeffaflığa 1989’da çıkarılan Güvenlik Servisi Yasası ile kavuşma
* Yabancılarla ilgili politikaların koordinasyonu ve uyumlaştırılması
* Askeri malzemelerin güvenliği
* İngiliz topraklarında karşı-casusluk çalışmalarının yürütülmesi
* 1917’deki Bolşevik Devrimi komünizm ile mücadele
* 1939’dan itibaren İkinci Dünya Savaşı Hitler ile mücadele
* 1960’lı yılların sonu terörizm ve uluslararası terörizm ile mücadele
* 1970’lerin başı Kuzey İrlanda sorunu
* Soğuk Savaş dönemi Sovyetler Birliği
* 1990’lar da kitle imha silahlarının yayılmasını önleme
     MI6
* Gizli Dış İstihbarat Servisi
* Dünyadaki en eski istihbarat toplama örgütü
* 1994’te ‘İstihbarat Servisleri Yasası’nın İngiliz Parlamentosu’nda kabulü ile resmen varlık kazanma
* Yasada MI6’nın temel görevi: ‘İngiltere’nin güvenlik, savunma, dış ve ekonomi politikalarını desteklemek için istihbarat toplamak’
* Uzmanlık alanı: ‘Dış istihbarat toplamak ve yurt dışında örtülü faaliyet operasyonları gerçekleştirmek
* Komünizm tehdidi nedeniyle Sovyet temelli Komintern’in faaliyetlerini takip
* 1930’lara gelindiğinde Nazi Almanyası’nın  takibi
* Soğuk Savaş döneminde faaliyetlerin Doğu-Batı ayrımına ve bölünmüş Avrupa’ya yönelmesi
* Doğu Avrupa’da Komünizme karşı milliyetçiliğin teşviki
* 1985’ten sonraki yıllarda, terörle ve organize suçlarla mücadele, suçların raporlanması
* 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra istihbarat tehditlerinin yeniden tanımlanması
* 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında dine dayalı terörizm ile mücadele

(Gelecek yazı: İngiliz Gizli Servisleri-2)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz