İstihbarat Notları (Avrupa Siyasi Tarihi-4)

İ

     İkinci Dünya Savaşı (1939-1945)
     Batı’nın Pasifize Olduğu Dönem (1930’lar)
* Diktatoryal eğilimler
* Barış ısrarı
* Fransa faktörü: Savunmaya yönelik dış ve iç güvenlik politikası; Cumhuriyet karşıtı sağın Mussolini ve Hitler hayranlığı; Solun Sovyet sempatisi; dış politika zayıflığı
* İngiltere faktörü: Komünizm karşıtlığı altında faşist diktatörlere sempati besleyen üst tabaka; «Yatıştırma Politikası»
* ABD faktörü: İzolasyon politikası; az silahlanma
* SSCB faktörü: Revizyonizm; Doğu Avrupa sınırlarından duyulan hoşnutsuzluk; I. Dünya Savaşı sonrasında toprak kaybı rahatsızlığı; «Kollektif güvenlik» vurgusu
     Karşılıklı gerginliğin tırmanışı
* Almanya’nın silahlanması: 1933’te Silahsızlanma Konferansı ve Milletler Cemiyeti’nden çekilmesi; Versailles’in feshi; Zorunlu askerliğe dönüş
* İngiltere: Silahsızlanma ilkesinin çöktüğü ve Almanya’nın silahlandığı gerekçesiyle savunma gücünü arttırma kararı (1935)
* Fransa: Zorunlu askerlik süresinin uzatılması (1935)
* Almanya’ya karşı ortak cephe: İngiltere + Fransa + İtalya = Stresa Antlaşması (1935) = Almanya’nın Versailles nedeniyle protesto edilmesi; Lokarno’ya bağlılık; Avusturya’nın bağımsızlığına vurgu
     Almanya’nın büyük stratejisi
* Yeni bir «Kıtasal Sistem»: Avrupa’nın kaynaklarını, sanayisini, iş gücünü yönetmek, koordine etmek ve kullanmak için planlama
* Kendi askerine sahip bir Avrupa, militarizasyon
* «Avrupa Kalesi» oluşturmak
* Uluslararası düzeni en kısa süre içinde değiştirmek
     Potsdam Konferansı (1945)
* Lider değişimi: Roosevelt yerine Harry Truman; Churchill yerine Clement Atlee
* Batı ile SSCB arasındaki uzlaşmazlıklar: Doğu Avrupa’daki, Polonya’daki, Balkanlar’daki Sovyet kontrolü; Almanya’nın tamirat borcu
* Uzlaşılan konular: Almanya = Silahsızlandırma; askersizleştirme; Nazisizleştirme; savaş suçlularının cezalandırılması; Savaş sanayinin barış ekonomisini destekleyecek şekilde düzenlenmesi; Donanmanın tahrip edilmesi; Oder-Neisse nehrine kadar Alman topraklarının Polonya’ya bırakılması; SSCB + ABD + İngiltere + Fransa işgal bölgeleri; Avusturya = Dört işgal bölgesine ayrılması
* Konferansın ardından II. Dünya Savaşı’nın resmen sona ermesi = Atom bombası; Japonya’nın teslimi
     Savaş değerlendirmesi
* Liberalizm krizi
* Sosyal ve kurumsal yapısını koruyan=SSCB
* Kapitalizm ile Komünizmin karşı karşıya kalması
* Rasyonalizm→Romantisizm→Rasyonalizm
* Almanya karşısında zaman kaybı
* Reelpolitik yansımalar
* Ekonomik yaptırımlar 

(Gelecek yazı: Avrupa Siyasi Tarihi-5)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz