İngilizler Böyledir İşte (10)
İngilizler Böyledir İşte (10)

İngilizler Böyledir İşte (10)

* İngilizlerde, bilhassa İngiliz okullarında boks sporu, talim ve terbiyede önemli bir yer işgal etmektedir. Bu egzersize alışık olan genç çocuklar, ekseriya diğerlerinden daha çok dayanıklılık ve sabır gösterirler ve öyle olur olmaz şeyler için kavgaya girişmek istemezler!
* Genel olarak söylemek gerekirse, İngilizler çok pratik insanlardır. Muhtemel bir kavganın kendi lehlerine sonuçlanmayacağını gördüklerinde derhal kavgadan çekilirler veya kesinlikle o kavgaya girmezler!
* Aç ve susuz bırakılma cezası Anglo-Sakson okullarına hiç girmemiştir. Bu ceza, her ne kadar uygulanmamaktaysa da, kırbaç dayağına mahkûm edilmek çok sık rastlanılan bir ceza metodu olmuştur.
* İngilizler, gerektiğinde, tabiatın her İngiliz’e vermiş olduğu kol kuvveti gibi doğal bir silahla kendilerini müdafaa ederler.
* Bir İngiliz, kavga edeceği bir adamla dövüşmek zorunda kaldığında, durum eğer müsait değilse, başka bir tarihte kavgayı tamamlamak için tekrar geri döneceğini taahhüt eder ve sözünü de tutar!
* Her ne kadar memleketlerinde düelloya müsaade edilmese de, şereflerinin bahis mevzu olması halinde, yabancı diyarlarda dövüşmekten hiç çekinmeyen bir ırktır İngiliz ırkı!
* İngilizlerin denizci millet oluşlarının başlıca nedenlerinden biri; çocuklarının Green Park havuzlarında ya da Serpentine River’da maket gemi yüzdürmeleridir. Bu, yüzyıllardan beri onların en büyük eğlencelerinden biridir.
* Heyecan duymak konusunda çok cimri olan İngilizler, yalnızca sefere çıkan her geminin, hatta hafif tertip gezintiye çıkan ufak bir kayığın ardından müsrif davranarak, el-kol hareketleriyle veya sallanan mendilleriyle ilgilerini belli ederler.
* Genellikle bütün deniz adamları ve özellikle İngiliz deniz ticaret kaptanları arasında, belki de daima kaba saba tayfalarla temasta bulunulmasının tesiriyle, mesleklerinin gereği olarak tabiatları haşin, hareketlerinde nezaketten eser bulunmayan ve aynı zamanda biraz de terbiyeleri kıt olan kimselere tesadüf olunması oldukça ihtimal dahilindedir!
* İngiliz denizcilik kuralları ne kadar sıkı idiyse, işlenen suçlar karşısında uygulanan ceza tatbikatı da o kadar ağırdır. Bugün için terk edilmiş olmasına rağmen, 1980 öncesi yıllarda, adamları zincire vurmak, önemsiz bir şey için hemen yirmi dört kırbaç yapıştırmak çok olağan cezalandırma yöntemlerindendi.
* İngiliz denizcileri, kendi aralarında pek revaçta olan akordeon çalma merakları yüzünden, gemide geçen boş vakitlerini bu çalgıyı çalmaya ayırırlar. İngiliz gemilerinde akordeon bol miktarda bulunan bir enstrümandır.
* Bir İngiliz denizcisi, kendisine verilen emri, İngiliz denizcilerine has nezleli bir aslan kükremesiyle tekrarlar!
* İngilizler, herhangi bir gösteriden, konserden veya filmden önce veya sonra mutlaka “God save the Queen/Tanrı Kraliçeyi Korusun” marşını çalarlar!
* Ortada herhangi bir suç unsuru olmaksızın kişisel hürriyeti ihlal etmek, İngiliz örf ve âdetine pek uymaz.
* İngiliz hükümeti, çok eski zamanlardan beri, siyasetinin gereği olarak, hükümranlık tesis ettiği memleketlerin dinî kurallarının en lüzumsuzlarına kadar her türlü ananeye bizzat saygı göstererek, bu âdetleri ihlal edecek herhangi bir kimse için çok ağır cezalar uygulamışlardır.
* Bir İngiliz seyahat etmez… Dünyayı devreder! Onun bütün işi, rasyonel mekanik kanunlarına göre, arzın etrafında bir peyk gibi dolaşmaktan ibarettir!
* Uşaklarıyla birlikte seyahate çıkan bazı İngilizler, uğradıkları memleketlerin bazılarını ancak hizmetkârlarına ziyaret ettirmek alışkanlığındadırlar. Bu çok özel durum, sadece İngiliz ırkına mahsus bir alışkanlıktır!
* Dedik ya… İngilizler tuhaf insanlardır diye! 

(Gelecek yazı: İngilizler Böyledir İşte-11)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir