İstihbarat Notları (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-1)
İstihbarat Notları (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-1)

İstihbarat Notları (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-1)

     Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Durum Değerlendirmesi:
* Türkiye’ye Adaylık Statüsü (Helsinki Zirvesi-1999)
– Katılım Öncesi Stratejisi
– Malî ve Teknik Yardımlar
– Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB)
                – Nice Zirvesi’nde, 2000 yılında kabul edilmiştir.
– Ulusal Program (UP)
* Avrupa Birliği’nin Türkiye Politikası
1- İdeolojik-Psikolojik Boyut
2- Etnik-Politik Boyut
3- Politik-Kurumsal Boyut
4- Jeopolitik Boyut
5- Tarihsel Boyut
6- Ekonomik Boyut
* Diğer Sorunlar
1- Türk Devleti, Türk Ulusu, Türk Kimliği
2- Terör Sorunu, Kürt Meselesi, Kopenhag Kriterleri’nin Temel Hak ve Özgürlüklerden Çıkarımı
3- İlerleme Raporları ve Katılım Ortaklığı Kriterleri; Federalizm Etkisi (Ayrıştırıcılık)
4- Ege ve Kıbrıs Sorunları
5- Ermeni Soykırımı İddiaları, Patrikhane Meselesi
6- Gümrük Birliği
* Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Pragram’da Yer Alan Kriterler
Kısa Vade
   1- Anlatım özgürlüğü
   2- Dernek kurma, toplantı ve gösteri, sivil toplum hareketi özgürlüğü
   3- İşkenceyle mücadele
   4- Gözaltı koşullarının iyileştirilmesi
   5- İnsan hakları ihlallerinin caydırılması ve tazmini
   6- Kamu görevlilerinin, hâkim ve savcıların insan hakları alanında eğitimi
   7- Ana dilde yayın
   8- Bölgesel farklılıkların kaldırılması
   9- Kıbrıs meselesinin çözümü
Orta Vade
   1- Dil, din, inanç ve cinsiyet farklılığının anayasal güvenceyle korunması
   2- Anayasanın revizyonu
   3- İdam cezasının kaldırılması
   4- Uluslararası sözleşmelerin imzalanması
   5- Cezaevi koşullarının iyileştirilmesi
   6- MGK’nın niteliğinin yeniden düzenlenmesi
   7- OHAL’in kaldırılması
   8- Ana dilde eğitim
   9- Komşu ülkelerle iyi ilişkilerin yürütülmesi

(Gelecek yazı: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir