Nuh’un Gemisi (Bir Tufan Efsanesi)

N

     Peygamber Nuh zamanında insanlar doğru yoldan saptılar. Allah’ın buyruklarını yerine getirmediler. Nuh’un uyarılarını dinlemediler. Putlara tapmaya, her türlü kötülüğü yapmaya başladılar. Nuh, bütün çabasına rağmen kavmini doğru yola getiremeyince Allah’tan yardım diledi.
     Kötüleri, kâfirleri yok etmesini istedi.
     Allah bu dileği kabul ederek, bir tufan olayı ile (karaları suya gömecek ve bütün canlıları yok edecek sürekli bir yağmurla) inanmayanları cezalandıracağını söyledi. Kendisinin ve ona inananların kurtulması için yapılması gereken işleri de bildirdi. “Bizim nezaretimiz ve vahyimiz ile bir gemi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme, çünkü onlar suda boğulacaklardır.” dedi.
     Allah, nasıl yapılacağını da anlattığı gemiye, erkek ve dişi olmak üzere bütün hayvanlardan birer çift almasını, Allah’a iman edenleri ve ailesini de bindirmesini emretti.
     Nuh Peygamber, Allah’ın emrine uyarak hazırlıklara başladı. Önce gemiyi yapacağı çınar ağaçlarını dikti ve kırk yıl bunların büyümesini bekledi. Kırk yıl boyunca yeryüzünde hiç çocuk doğmadı.
     Nuh gemiyi yaparken, kavmi onunla alay ediyor, “Önce peygamberdi, şimdi dülger oldu, bu gemi herhalde karada yüzecek,” diye eğleniyordu.
     Gemiyi oluşturacak büyük parçalar birbirine eklendikten sonra, Allah topraktan zift fışkırttı. Nuh, bu ziftle, geminin içini ve dışını sıvayarak su geçirmez hale getirdi. Geminin baş ve kıç kısmı horoz, gövdesi ise kuş biçiminde yapılmıştı. Boyu 300 arşın (204 metre), eni 50 arşın (34 metre), yüksekliği 30 arşın (20,40 metre) idi.
     İlk yağmurlar başlayınca Nuh gemiye bütün canlılardan birer çifti ve ailesini bindirdi. Oğullarından biri olan Yam ve onun ailesi, inanmayanlardan oldukları için gemiye binmediler.
     Yağmur suları bütün karaları kapladı. Bütün canlılar boğuldu. Nuh’un gemisi 150 gün azgın dalgalarla boğuştu. Sonra sular çekilmeye başladı. Nuh, ayak basacak bir yer olup olmadığını anlamak için, önce bir kargaya keşif uçuşu yaptırdı. Fakat karga, bulduğu bir leşi yemeye koyuldu ve bir daha geri gelmedi. Bunun üzerine güvercin uçurdu. Güvercin konacak bir yer bulamadan geri döndü. Ama bir hafta sonra tekrar uçuruldu ve bu defa ağzında bir zeytin dalıyla döndü. Nuh, yakında karaya çıkacaklarını anlamıştı. Gerçekten, az sonra gemi Cudi Dağı’na (bugünkü Ağrı Dağı) oturdu. O zaman Nuh ve diğer canlılar birlikte gemiden sorun olmadan indiler. Dağın eteğindeki ovaya yerleşip yeniden çoğaldılar.
     Tufan olayı ve Nuh’un gemisi, başta kutsal kitaplar olmak üzere birçok kaynakta anlatılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de, Tevrat’ta, eski Mezopotamyalılar’a ait Gılgamış Destanı’nda tufan olayı ayrıntılı olarak anlatılır. Fakat olayın kaç bin yıl önce, hangi tarihte olduğu belirtilmiyor. Yalnız Kur’an-ı Kerim, Nuh Peygamber’in 950 yıl yaşadığını bildirir.
     Tufan olayı inanılan kaynaklarda geçtiği için bilim adamları yüzlerce yıldan beri Nuh’un gemisini aramış, bazıları geminin kalıntısına rastladıklarını söylemişlerdir.
     1952 ve 1955’de Fransız, 1962’de İngiliz-Amerikan, 1963’de Amerikan, 1966’da İtalyan ekipler dağa tırmanmış, fakat aradıklarını bulamamışlardı. Tarihçiler, tufan olayının en az 8 bin yıl önce meydana gelmiş olabileceğini, kömürleşmiş ve buzlara gömülmüş kalıntıyı bulmanın bu yüzden zor olduğunu söylemektedirler.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz