Gizli Servisler (İngiliz Gizli Servisleri-5)
Gizli Servisler (İngiliz Gizli Servisleri-5)

Gizli Servisler (İngiliz Gizli Servisleri-5)

     İngiliz İstihbarat Kültürü
* Ulusal Güvenlik Stratejisi, 2010
                “Belirsizlik Çağında Güçlü Britanya”
* Uluslararası alanda güvenlik yoksunluğu ve aktör yoğunluğu anlamında belirsizliğin İngiltere’yi, uluslararası gelişmeleri daha fazla kontrol etme isteğine sevk etmesi
* Belirsizliğin yarattığı tehlike kaynakları ve tehdit algıları yoğunluğunun ya da tehlike ve tehditleri olduğundan daha fazla zannetme eğilimde görülen artışın uluslararası meseleler karşısında askeri güç unsurlarının kullanımını gündemde tutması
     İngiltere’ye Yönelik Riskler
* Birinci tehdit derecesinde; Ulusal Güvenlik Konseyi kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırıları da içeren uluslararası terörizmi, Kuzey İrlanda bağlantılı terörizmi, siber saldırıları, doğal afet, felaket ve salgın hastalıkları, uluslararası askeri krizleri birinci tehdit derecesinde risk olarak tanımlamıştır.
* İkinci tehdit derecesinde; bir devletin İngiltere’ye ve denizaşırı topraklarına kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahlarla saldırması, ülkeye tehdit oluşturacak bir istikrarsızlığın, ayaklanmanın, iç savaşın olması ve bunun teröristlere ülkede saldırı düzenleme zemini hazırlaması, organize suçların artması, başka bir devletin saldırısı üzerine ülkenin uydu iletişiminin ve bilgi aktarımının kesilmesi gibi konular da ikinci tehdit derecesinde risk olarak tanımlanmıştır.
* Üçüncü tehdit derecesinde risk olarak tanımlananlar ise;
İngiltere’ye başka bir devletten insani ve altyapıyı tahrip gücü yüksek nükleer olmayan konvansiyonel askeri bir saldırının gerçekleştirilmesi,
– Teröristlerin, organize suç üyelerinin ve yasadışı göçmenlerin ülke sınırlarına girişinin artması,
– Ülkenin petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarına ulaşımında fiyat istikrarsızlığı, arz düzeyinin düşmesi gibi sebeplerle sıkıntı yaşaması,
– Radyoaktif maddelerin yarattığı potansiyel tehdit,
– Bir devletten NATO veya AB üyesi olan başka bir devlete yönelik konvansiyonel saldırıya karşı İngiltere’nin sorumluluk alması,
Bağımsızlık elde etmek veya bölgesel nüfuz için girişilen çatışmaların bir sonucu olarak ülkenin denizaşırı topraklarına yönelik saldırılar,
– Yiyecek, içecek, doğal kaynaklar gibi temel ihtiyaçlara ulaşımda arz sıkıntısı yaşanmasıdır.
     Risklerle Mücadele
* İzleme: Terörist saldırıları engellemek için;
* Önleme: İnsanların terörist olmalarının veya terörizmi desteklemelerinin önünün alınması için;
* Koruma: Terörist saldırılarına karşı koruma potansiyelinin artırılması için;
* Hazırlanma: Terörist saldırıların etkisinin azaltılması için.

(Gelecek yazı: İngiliz Gizli Servisleri-6)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir