İstihbarat Notları (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-2)

İ

     Müzakerelere Başlama Kararı: Brüksel Zirvesi (2004)
* Türkiye’nin, Kopenhag Siyasi Kriterlerini, müzakerelerin başlatılmasını sağlayacak ölçüde tatmin edici bir şekilde karşıladığına karar vermektedir.
* Müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılmasına yönelik olarak uzlaşı sağlanmıştır.
* Sonuçları önceden garanti edilemeyen bu müzakereler açık uçludur.
* Katılım müzakereleri, usül ve esasları düzenleyen bir müzakere çerçevesine dayanacaktır.
     Müzakere Çerçeve Belgesi (2005)
* Müzakerelerin ortak hedefi üyeliktir. AB İdeali
* Müzakereler, sonucu önceden garanti edilemeyen ucu açık bir süreçtir. Hukuki Derogasyon; Mutlak Belirsizlik Nedeni
* AB’nin absorbe etme kapasitesi de dahil, tüm Kopenhag kriterleri göz önünde bulundurularak, Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini tam olarak üstlenecek durumda olmaması halinde, Avrupa yapılarına mümkün olan en güçlü şekilde bağlanması sağlanmalıdır. İmtiyazlı Ortaklık
     Ucu Açık Müzakere Süreci
* Taraflar arasında, taahhütlerin gerektirdiği zorunluluklara uyma olasılığını zayıflatmaktadır. Çünkü, taahhüde uymak karşı taraf için iyiyken, kendisi için etkisinin ne olacağı belirsizdir.
* Taraflar arasındaki açmazların ortadan kaldırılmasına dönük girişimleri bastırmaktadır. Çünkü, bu dinamiğin talep eden tarafın yararına olup olmayacağı belirsizdir.
* Karşılıklı güvenilirliği sağlamaya dönük girişimler taahhütlerin inandırıcı olduğu bir koordinasyon zemininde geliştirilmelidir. Mevcut koşullarda Türkiye, AB ile geliştirilecek böyle bir ilişki aramaktadır.
Müzakere Çerçevesinin Analizi (1)
* Türkiye’nin, üyelik kriterleri doğrultusunda kaydettiği gelişmelere endekslidir.
* Politize olma tehlikesi yüksektir.
* Sivil toplum diyaloğu öne çıkarılmıştır. Bu kapsamda sağlanan mali yardımlarla;
               2004-2006 arasında 1.050 milyon €,
               2007-2011 arasında 3.037 milyon € tahsis edilmiştir.
     Müzakere Çerçevesinin Analizi (2)
* AB, kendisini koruyacak kalıcı önlemlerin zeminini hazırlamıştır. Ayrımcılık ve esnek bütünleşme nedenidir.
* Genişleme stratejisinin odağına hazmetme kapasitesini yerleştirmiştir. (Brüksel Zirvesi’nde tüm aday ülkelere yönelik olarak koyulmuş bir önlemdir.)
* Avrupa kamuoyu, genişleme politikasına dönük kararlarda belirleyici konuma yerleştirilmiştir.

(Gelecek yazı: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-3)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz