İstihbarat Notları (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-3)

İ

     İmtiyazlı Ortaklık Meselesi-1
* Brüksel Zirvesi’nden çıkan, Türkiye ile müzakerelere başlama kararına karşı, Alman Hıristiyan Demokratların başı çektiği Avrupa’daki muhafazakar sağ akımın bir çıkarımıdır.
* Sosyal Demokratların ve Yeşillerin oluşturduğu sol akım buna karşı olmuştur.
* Avrupa için ‘tehlikeleri’, Türkiye için ise üyelik sorunlarını azaltacak bir ‘kazanma projesi’ olarak görülmüştür.
     İmtiyazlı Ortaklık Meselesi-2
– Üyeliğe itiraz
– Üyelik dışı alternatifler: Özel Statü
– Belli alanlarda aşamalı işbirliği ile üyelik
     İmtiyazlı Ortaklık Meselesi-3
* Türkiye’nin, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulamasına gerek bırakmayan, daha gevşek zemine oturtulan bir “Serbest Ticaret Bölgesi” modeli olarak görülmüştür.
* Güçlendirilmiş ekonomik ortaklık kurulmalı ve anlaşmalar bu yönde gözden geçirilmelidir.
* Türkiye’nin Avrupa Birliği finans sistemi ve fonlarına dahil olmasının önü kesilebilecektir.
* İşgücünün hareket serbestliği tartışması ortadan kalkabilecektir.
     İmtiyazlı Ortaklık Niçin Olmaz?
– Karar alma mekanizmasına dahil olmadan bütünleşme yürütülemez.
– Ortak politikalara uyum sorunu yaşanır. Bu da yönetişim sorununa yol açar.
– Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerle olan Serbest Ticaret Anlaşmaları, Türkiye’nin gümrük birliği ile çatışır.
– Parasal birliğe üye olmayan Türkiye’de kur aracılığı ile haksız rekabet ortaya çıkar.
     Katılım Müzakerelerinde Son Durum
     8 fasıl, Avrupa Birliği Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin 2006’da aldığı karar gereği, “Ankara Antlaşması’na Ek Protokol’ün tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak” müzakerelere açılmamaktadır. Aynı sebeple de hiçbir fasıl kapatılmamaktadır.
     Askıdaki 8 Fasıl
     (Konseyde Tarama Sonu Raporu Onaylanan ve Açılış Kriteri Resmî Olarak Belirlenen Fasıllar)
* Malların Serbest Dolaşımı
* İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
* Mali Hizmetler
* Tarım ve Kırsal kalkınma
* Balıkçılık
* Taşımacılık Politikası
* Gümrük Birliği
* Dış İlişkiler
     Müzakereye Açılan 12 Fasıl
* Bilim ve Araştırma
* Sermayenin Serbest Dolaşımı
* Şirketler Hukuku
* Fikri Mülkiyet Hukuku
* Bilgi Toplumu ve Medya
* Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
* Vergilendirme
* İstatistik
* İşletmeler ve Sanayi Politikası
* Trans-Avrupa Şebekeleri
* Çevre
* Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
* Mali Kontrol
     Dikkat = Kıbrıs Ek Protokol Konusu
     11 Aralık 2006 tarihli Avrupa Birliği Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde alınan karar doğrultusunda yukarıda altı çizilen 8 fasıl için açılış kriteri, diğer tüm fasıllar için ise kapanış kriteri niteliği taşımaktadır.

(Gelecek yazı: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-4)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz