İstihbarat Notları (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-4)
İstihbarat Notları (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-4)

İstihbarat Notları (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-4)

     İmtiyazlı Ortaklıktan Pozitif Gündeme
* Avrupa Komisyonu tarafından, AB Genişleme Stratejisi’nde (2011) önerilmiştir.
* İlişkilerde temiz bir sayfa açma kaygısı vardır.
* Sonuçtan ziyade sürece odaklanma: Tam üyelik olmasa da sürece dayalı kalkınma vurgusu öne çıkmıştır.
     Pozitif Gündemin Unsurları
* Yoğunlaştırılmış diyalog
* Siyasi reformlar, vize, hareket serbestliği, göç, enerji, terörizme karşı mücadele konularında daha fazla işbirliği
* Türkiye’nin sosyal programlardan daha fazla yararlandırılmasının sağlanması
* Gümrük Birliğinin aksayan yönlerinin giderilmesi için koordinasyonun artırılması
* Fasıllar açılmasa da, ilgili alanlarda reform sürecinin devamlılığının sağlanması
* AB ülkelerine yönelik sorun alanlarında kontrolü kaybetmemek Göç
* Bürokratik başarısızlığın ortadan kaldırılması
     Pozitif Gündemde Sorun Alanları (1)
     AB’deki ekonomik kriz.
–  KKTC’nin uluslararası alandaki izolasyonu kaldırılmadığı sürece, Türkiye’nin Ankara Anlaşması Ek Protokolü’nü Güney Kıbrıs’a uygulamayacak olması.
–  Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki temele dayalı müzakere sürecinden, hukuki temeli olmayan ve tarafların inisiyatifiyle yürütülebilecek bir işbirliği zeminine kayması.
     Pozitif Gündemde Sorun Alanları (2)
     GÖÇ: AB’ye göre Türkiye ‘kaynak ülke’. Türkiye, AB’ye, Geri Kabul Anlaşma-sı’nın imza ve onay sürecinin, Avrupa Komisyonu’nun Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetine ilişkin çalışmaları yapmak üzere üye devletlerden alacağı yetkiye paralel olarak yürütüleceğini bildirmiştir.
     Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Yeni Boyutu
– 1963 Ankara Antlaşması+ 1995 Gümrük Birliği Anlaşması
– 2005 tam üyelik müzakerelerinin başlaması
– 2013 Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanması
     İlişkilerin Geleceği: Üç Ayaklı Yeni Vizyon
– Birinci ayak: Ekonomi
– İkinci ayak: Mülteci krizi
– Üçüncü ayak: Terörle mücadele
     Sonuç (1)
– Taraflar ilişkilerini eski ortak çıkar konularından yeni bir ortak alana taşıma arayışında.
– Türkiye’nin üyeliğine karşıtlık, uyum maliyetinin baskı aracı olarak kullanılmasına yol açıyor.
– Türkiye, uyum maliyetleri konusunda desteklenmiyor. Üyelik olmadan ne kadar
   tahammül edilebilir?
–  İmtiyazlı Ortaklıktan Stratejik Ortaklığa.
–  Müzakerelerin tükenmesi AB perspektifini tüketiyor.
–  Kıbrıs’ta müzakereler sonuçlandırılması
     Sonuç (2)
– Vize engellerinin kaldırılması ya da yumuşatılması, sektörel işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi gibi gelişmelerle AB’nin Türkiye’yi, Ek Protokol’un uygulanmasını esnetecek bir müzakere sürecine yönlendirmeye çalışması.
– AB için adeta güvenlik sorunu doğuran alanlarda ilerleme kaydedilmesinin ve Kıbrıs meselesinde Türkiye’nin yumuşatılmasının sağlanması.
     Sonuç (3)
– Hizmet sektörü ve işlenmemiş tarım ürünleri için daha geniş kapsamlı bir serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasıyla gümrük birliğinin genişletilmesi,
– Dış politika, güvenlik politikası gibi ortak AB politikalarına Türkiye’nin daha fazla katkı sağlaması yoluyla güvenlik alanındaki işbirliğinin artırılması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir