İstihbarat Notları (Rusya Siyasi Tarihi)
İstihbarat Notları (Rusya Siyasi Tarihi)

İstihbarat Notları (Rusya Siyasi Tarihi)

     Rusya’nın genişleme çabalarının nedenleri
* Kültürel (Rus topraklarının toparlanması)
* Güvenlik (Tarih ve coğrafya)
* Güç (Saldırgan realizm, güç unsuru olarak toprak)
* Ekonomik (Kıt kaynaklar, Avrupa’nın büyümesi, kapitalizmin gelişmesi)
     1990’lardaki ekonomik durum
* Ekonominin dibe vuruşu
* Halkın hızla fakirleşmesi
* Oligark kapitalizmi
* Ortak ekonomik alanın ortadan kalkması (BDT ve Rusya içi)
     1990’lardaki siyasi durum
* İki başlılık
* Yönetim ve yürütme arasındaki çekişme
* Federal merkez-bölgeler çekişmesi
* Ayrılıkçılık, parçalanma tehlikesi
* Her anlamda zafiyet
     İlteriş Putin (Rus topraklarının toplayıcısı)
* Anayasal düzenin tesis edilmesi
* Federal reform
* İktidar dikeyi
* Oligarkların hizaya getirilmesi
* Enformasyon alanının temizlenmesi
* Ekonomik reformların devamı
* Batı ile işbirliği
     Güçlü devlet, güçlü ordu, güçlü ekonomi
* Yönetim kuvvetinin yasama ve yargı üzerindeki tahakkümü
* Bürokratik otoriter sistem
* Federal merkezin bölgeler üzerinde hâkimiyet kurması
* İktidar partisinin güçlendirilmesi
* Rakipsizleştirme
* Ordunun güçlendirilmesi
* Ekonomik büyüme
     “Yoldaş Kurt” ile ilişkiler
* Stratejik dengenin korunması
* Yakın çevrede hayati çıkarların korunması
* Küresel çapta mücadele
     Kimlik
* G-8’in tartışılması
* Doğu ve Batı arasındaki enerji sağlayıcısı
* Düşman ve dost olmayan bir Rusya
* Özgün Rusya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir