İngilizler Böyledir İşte (12)

İ

* İngilizler sonu maddi bir kazanca bağlanan her işte bir bahane bularak bahse tutuşmak alışkanlığındadırlar. Bu alışkanlık Amerikalılara aslanda onlardan geçmiştir. Örneğin; bir gemi yolculuğu sırasında, gemiye gelecek kılavuz kaptanın evli veya bıyıklı olup olmadığı, güverteye önce sağ mı, yoksa sol adımıyla mı çıkacağı, sigara mı, pipo mu ya da puro mu içtiği, ayak bastığı saniyede saatin kaç olduğu vb. gibi çok değişik konularda iddiaya girmekten son derece hoşlanırlar.
* İngilizlerin tabiatlarına en uygun gelen oyunlardan biri de “Whist”tir. Bunu kazanmak için değil, eğlenmek ve sırf oynamış olmak için oynarlar. Kumar onlar için bir mücadele, güçlüğe karşı bir mücadele ve karakterlerine pek de güzel uymak kaydı şartıyla, hareketsiz, zahmetsiz ve yorgunluk duymadan yapılan bir mücadeleden ibarettir.
* Ciddi bir işe girişildiği vakit, bir İngiliz hiçbir zaman şaka yapmaz… Bahse tutuşmak da İngilizlere göre ciddi bir iştir!
* İngiltere’de, kumarbazlardan daha ziyade zeki olan bir sürü iddiacılar vardır. Bundan dolayıdır ki, bahse tutuşmak bir İngiliz’in huy ve doğası gereğidir!
* İngilizler, yine de namuslu ve şerefli insanlardır. Bir bahse tutuştukları vakit, bu bahsi meşru bir şekilde kazanmak isterler.
* İngiltere’de pub’lar genellikle 3’te (15.00) kapanır. Pub’ın barmeni, Bir İngiliz olması sıfatıyla, kapanış saati geldiği andan itibaren içki servisini kaldırır ve hiçbir müşteri buna itiraz etmez; içkisini bitirir ve sonra kuzu kuzu evine gider.
* Kanunu temsil eden adamlara karşı herhangi bir İngiliz hiçbir tepkide bulunmaz. Çünkü kanun onlar için mukaddestir!
* Uşakları ile efendileri arasında müşterek bir cürüm ilişkisi sabit olmamakla birlikte, hizmetkârlarının bütün fiil ve hareketlerinden de sorumlu tutulan efendiler, gerektiğinde aynı suçu işlemiş gibi cezaya çarptırılabilirler!
* Bir İngiliz’in, uşağını takdir için kullanacağı en geçerli kelime “İyi”dir. Uşak da, eğer bir İngiliz ise, karşılığında “Bu başarı şerefinin efendisine ait olduğunu” bildirecektir.
* İngilizler, astronomik bir saatin pandülü gibi muntazam işleyen adımlarla yürürler!
* İngiliz centilmeni, birinci derecede muntazam bir adamdır. Onun kadar doğru ve ne kadar zamanında hareket eden bir kimse olduğu herkes tarafından bilinmektedir. O ne çok erken ve ne de çok geç gelir… Tam dakikasında randevu mahallinde bulunur!
* İngiliz centilmenleri, soğukkanlı ve metotlu birer kişi olan bu adamlar, bir İsviçre saati kadar muntazam ve matematiksel esaslara dayanan bir hayat yaşarlar. Hesapsız hiçbir hareketleri yoktur; bütün hayatı, planetlerin meridyenden geçişi kadar muntazamdır. Tabir caiz ise, hayatının bütün fiil ve hareketleri kronometre ile ayar edilmiştir.
* Dolayısıyla bir İngiliz centilmeni, bir toplulukta çok az kımıldayan ve yine çok az merak duygusunu ortaya döken bir adamdır!
* Bir İngiliz, üyesi olduğu kulübe giderken, her zaman sağ ayağını beş yüz yetmiş beş adım, sol ayağını ise beş yüz yetmiş altı adım atarak gider… Ne bir eksik, ne bir fazla! Tabii bu rakam örnek olarak verilmiştir; mesafe değişir, ama uygulama yine aynıdır.

(Gelecek yazı: İngilizler Böyledir İşte-13)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz