İstihbarat Notları (İrlanda Kurtuluş Ordusu-3)

İ

     Kuzey İrlanda Olağanüstü Hal Yasası (1973)
* Terörizm: “Halka korku salmak yoluyla siyasi bir sonuç elde etmek için şiddet kullanma” yöntemi
* Bu eylemleri yapan kişi ve grupların terörist olarak değerlendirilmesi
* Teröristlerin gözaltına alınması ve tutuklanması hususunda polise oldukça geniş yetkiler verilmesi=Şüpheli evlere girmek ve arama yapmak, şüpheli araçları durdurmak, silah taşıdığını düşündüğü kişileri aramak, terör örgütü üyesi olduğu düşünülen kişilerin oturma izinlerini iptal etmek
* IRA, Ulster Gönüllüler Gücü ve Sinn Fein’in yasaklanması
     Terörizmi Önleme (Geçici) Yasaları (1974-1989)
* IRA’nın 1973 yılından sonra eylemlerini K. İrlanda’dan tüm Birleşik Krallık topraklarına taşıması
* Yasaların sonradan kalıcı hale gelmesi
* Terörizmin, K. İrlanda Olağanüstü Hal Yasası’na benzer bir şekilde “siyasi sonuçlar için şiddet kullanılması” ve “şiddetin kamuyu korku içerisine düşürmek amacıyla kullanılması” olarak tanımlanması
* Birleşik Krallık topraklarını kapsayan yasal düzenleme
* Hedefte sadece IRA’nın olması
* Uyarmadan tutuklama ve 48 saat gözaltında tutma hakkı, bakanlık izniyle de bunun 5 güne uzatılabilmesi
* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikâyet konusu olan düzenlemeler
     IRA’nın Yasallaşması
* Yasalarla terörün önüne geçilememesi
* Birleşik Krallık hükumetinin siyasal tedbirlere yönelmesi
* Sinn Fein’in yasa dışı durumunun kaldırılması (1974)
* Ateşkes ilanı
* Görüşmelerin yeniden başlaması=Sonuçlanamaması
     IRA’nın Eylemleri
* Cezaevi eylemleri (1981): Bobby Sans’in 2 aylık açlık grevi
* Hyde Park saldırısı (1982)
* Başbakan Margaret Thatcher’a suikast (1984)
* Başbakanlık konutuna (Başbakan John Major) bombalı saldırı (1991)
* Birleşik Krallık hükumetlerinin sert önlemlerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce insan hakları ihlali olarak değerlendirilmesi

(Gelecek yazı: İrlanda Kurtuluş Ordusu-4)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz